Рефераты на украинском
Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал” - Менеджмент -0cm 0cm">

інші витрати

0,00

0,00

Всього витрат операційної діяльності

9 825,10

10 742,75

Фінансові витрати

0,00

0,00

Витрати з податку на прибуток

0,00

0,00

Всього витрат звичайної діяльності

9 825,10

10 742,75

Витрати на капітальні інвестиції в обсязі планового прибутку всього, у т.ч.:

0,00

0,00

на фінансування капітальних інвестицій за рахунок власних коштів

0,00

0,00

на погашення основної суми кредитних (позикових) коштів

0,00

0,00

Повна вартість

9 825,10

10 742,75

Тарифи на послуги водопостачання затверджені міськрадою (грн/м3)

Показники

2003

2004

Чинні тарифи

Тарифи на послуги водопостачання (без ПДВ), (грн/м3)

для населення

0,41

0,41

бюджетних організацій

0,80

0,80

Інших

1,10

1,10

КП "Тернопільміськтеплокомуненерго" на технологічні потреби

0,54

0,54

Тарифи на послуги водопостачання (з ПДВ), (грн/м3)

для населення

0,49

0,49

бюджетних організацій

0,96

0,96

Інших

1,32

1,32

КП "Тернопільміськтеплокомуненерго" на технологічні потреби

0,65

0,65


Загальний кошторис собівартості водовідведення (тис грн.).

Показники

2003

2004

Виробнича собівартість послуг всього, у т. ч:

8 591,50

9 222,70

Прямі витрати всього, у т.ч.:

7 947,50

7 922,19

Хімічні реагенти

28,80

38,60

Матеріали

0,00

0,00

Паливо на технологічні потреби

150,10

0,00

Електроенергія на технологічні потреби

4 650,90

5 050,80

Прямі витрати на оплату праці

1 041,90

1 156,10

Відрахування на соціальні заходи

390,00

445,20

Амортизація необоротних активів виробничого призначення

805,20

581,64

витрати на ремонти

211,70

0,00

Витрати на опалення виробничих приміщень

184,70

Податки

260,50

263,15

Інші прямі витрати

408,40

202,00

Загальновиробничі витрати, у т.ч.:

644,00

1 300,51

витрати на оплату праці

362,50

517,51

відрахування на соціальні заходи

135,70

206,36

амортизація необоротних активів загальновиробничого призначення

0,00

51,24

паливо та ПММ

209,00

витрати на ремонти

137,20

174,32

Збори

8,60

0,00

витрати з охорони праці

40,10

охорона виробничих об’єктів

90,57

інші витрати

0,00

11,41

Операційні витрати всього, у т.ч.:

659,50

760,97

Адміністративні витрати, у т.ч.:

528,80

557,15

витрати на оплату праці

154,70

248,20

відрахування на соціальні заходи

57,90

96,30

амортизація необоротних активів загальногосподарського призначення

13,00

12,28

витрати на зв’язок та поштові витрати

18,85

витрати на оплату послуг банків

58,05

витрати на ремонти

0,00

0,00

Податки

2,60

3,27

інші витрати

300,60

120,20

Витрати на збут, у т.ч.:

130,70

203,82

витрати на оплату праці

69,00

132,60

відрахування на соціальні заходи

25,80

44,60

амортизація необоротних активів, пов’язаних зі збутом послуг

12,00

11,47

витрати на інформаційні послуги

0,00

0,00

розрахунок витрат на оплату послуг банків та комп'ютерних центрів

0,00

0,00

Податки

0,00

0,00

інші витрати

23,90

15,15

Інші витрати операційної діяльності, у т.ч.:

0,00

0,00

резерв сумнівних боргів

0,00

0,00

амортизація необоротних активів іншого призначення

0,00

0,00

інші витрати

0,00

0,00

Всього витрат операційної діяльності

9 251,00

9 983,68

Фінансові витрати

0,00

0,00

Витрати з податку на прибуток

0,00

0,00

Всього витрат звичайної діяльності

9 251,00

9 983,68

Витрати на капітальні інвестиції в обсязі планового прибутку всього, у т.ч.:

0,00

0,00

на капітальні інвестиції за рахунок власних коштів

0,00

0,00

на погашення основної суми кредитних (позикових) коштів

0,00

0,00

Повна вартість

9 251,00

9 983,68

Тарифи на послуги водовідведення затверджені міськрадою (грн/м3)

Показники

2003

2004

Чинні тарифи

Тарифи на послуги водовідведення (без ПДВ), (грн/м3)

для населення

0,43

0,43

бюджетних організацій

0,82

0,82

Інших

1,12

1,12

КП "Тернопільміськтеплокомуненерго" на технологічні потреби

0,55

0,55

Тарифи на послуги водовідведення (з ПДВ), (грн/м3)

для населення

0,52

0,52

бюджетних організацій

0,98

0,98

Інших

1,34

1,34

КП "Тернопільміськтеплокомуненерго" на технологічні потреби

0,66

0,66


Аналіз обігу та використання трудових ресурсів.

Станом на 01.01.2005 року загальна чисельність працюючих на підприємстві становила 641 осіб, серед них:

-керівники – 22 особи (3%);

-спеціалісти та службовці – 98 осіб (15%);

-робітники – 521 особа (82%).

Таблиця 5 – Структура і динаміка кадрового складу підприємства.

Структура персоналу за місцем виникнення витрат станом на 01.01.2005р.

Категорія персоналу

Кількість осіб

% до підсумку

Виробничий персонал

351

55

Загально-виробничий персонал

168

26

Адміністративний персонал

31

5

Персонал служби збуту

77

12

Інші працівники

14

2

Всього працюючих

641

100

Середній вік працюючих на підприємстві складає 44,6 роки, а частка осіб пенсійного та перед пенсійного віку – 17,2% від загальної кількості персоналу (109 осіб).

Інформацію щодо віку та середнього стажу роботи працівників підприємства наведено у таблиці 2.23

Середній вік та стаж роботи персоналу підприємства

Категорія персоналу

Чисельність (осіб)

Середній трудовий стаж (років)

Середній вік, років

Примітка

Всього

в т. ч.: на підприємстві

Керівники

22

22,9

12,9

43,0

1 інвалід, 1 пенсіонер, 2 передпенсійного віку

Спеціалісти та службовці

98

20,4

9,5

43,5

4 інваліди, 10 пенсіонерів

Робітники

521

19,7

11,2

47,4

19 інвалідів, 62 пенсіонери, 34 передпенсійного віку

Разом

641

21,0

11,2

44,6

24 інваліди, 73 пенсіонери, 36 передпенсійного віку

Питома чисельність виробничого персоналу водопостачання (водовідведення) становить:

·на 1000 тис. м3/добу поданої води в мережу – 1,30 осіб;

·на 1000 тис. м3/добу пропуску стічних вод – 3,06 осіб.

Питома чисельність всього виробничого персоналу у розрахунку на 1 км мереж становить – 0,89 осіб.

Адміністрація підприємства коригує чисельність персоналу відповідно до фактичних потреб. Так, нормативна чисельність працівників на підприємстві станом на 01.01.2004 р. складає 1007 осіб, фактично працює - 641 особи, що дозволяє заощадити фонд оплати праці. Підприємство оплачує робітникам частину фонду заробітної плати за розширення зони обслуговування, суміщення професій. Частка витрат на оплату праці складає 15% від витрат звичайної діяльності.

Через відносно низький рівень заробітної плати важко залучати та утримувати висококваліфікованих спеціалістів. Так, для порівняння, середньомісячна заробітна плата по інших комунальних підприємствах міста за 2004 рік склала 559 грн., а по водоканалах міст регіону – 484 грн. (інформація про середньомісячну заробітну плату деяких комунальних підприємств міста та водоканалів інших міст представлена в таблиці 3), а по КП “Тернопільводоканал”–426грн.

Крім цього, на підприємстві спостерігається плинність молодих кадрів, що пов’язано з важкими умовами праці та низьким рівнем заробітної плати, особливо на дільницях водо-, каналізаційних мереж, де роботи виконуються за будь-якої погоди. За 2004 р. плинність кадрів склала 12% проти 8% у 2003 р.

Аналіз фінансового стану організації.

Таблиця 9 – Показники фінансового стану підприємства

№ зп

Показники

Формула для розрахунку

Рекомендовані значення

2003 р.

2004 р.

Відхил.

(+/-)

Показники ліквідності

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(Грошові кошти + Поточні фінансові інвестиції) / Поточні зобов'язання

(р.220 + р.230 + р.240) / р.620 (Ф. №1)

> 0,2

0,007

0,003

-0,004

2

Коефіцієнт поточої ліквідності

(Грошові кошти + Поточні фінансові інвестиції + Дебіторська заборгованість + Готова продукція) / Поточні зобов'язання

(р.220 + р.230 + р.240 + (р.160 - р.210) / р.620 (Ф. №1)

назад |  3  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Элегантно одетым считается тот мужчина, у которого на пальце нет обручального кольца.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100