Рефераты на украинском
Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища - Менеджмент -План.

Вступ.

Аналіз внутрішнього середовища компанії:

Визначення місії, мети, цілей та завдань ТОВ “РВК Сьоме небо”;

Аналіз організаційної структури;

Управління персоналом на фірмі;

Аналіз маркетингової політики компанії.

Аналіз зовнішнього середовища:

Аналіз факторів прямого впливу:

Закони та державні органи, що мають вплив на діяльність ТОВ “РВК Сьоме небо”;

Аналіз постачальників та конкурентів;

Аналіз споживачів.

Список використаної літератури.

Додатки.

Вступ.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламно-виробнича компанія Сьоме небо» було засновано 25 січня 2005 року. Очолює підприємство директор Кравчук Руслан Григорович, який діє на підставі Статуту. ТОВ «РВК Сьоме небо» є приватною власністю і має двох засновників по 51% і 49% від статутного капіталу підприємства. Статутний капітал компанії складає 100000,00 (Сто тисяч) грн. Підприємство є юридичною особою, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) за номером 33348998, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в Київському регіональному управлінні АКІБ “УкрСиббанк” (МФО 300733), круглу печатку зі своїм повним найменуванням, фірмовий знак та інші необхідні реквізити. Підприємство діє на основі повного господарського розрахунку та самофінансування. ТОВ «РВК Сьоме небо» є платником ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах. В своїй діяльності “РВК Сьоме небо” керується законами України, постановами ВРУ, указами і розпорядженнями КМУ та наказами керівництва.

Свою безпосередню діяльність компанія розпочала 10 лютого 2005р. Основними видами діяльності є поліграфічна та рекламна діяльність, а саме виготовлення рекламної поліграфічної продукції (цифровий, офсетний, широкоформатний друк), виготовлення рекламної сувенірної та іміджевої продукції, проведення рекламних кампаній та розміщення реклами (див.зразки в Дод.1). Компанія має власну виробничу базу у складі цифрової машини Canon, різака, термопреса, перфобіндера. По всім іншим видам діяльності, окрім цифрового друку, “РВК Сьоме небо” виступає посередником, хоча й позиціонує себе як рекламно-виробнича компанія з повним комплексом поліграфічних послуг.

Оригінальна назва підприємства “Сьоме небо” була обрана з декількох причин. По-перше, центральний офіс мав знаходитись (і зараз знаходиться) на сьомому поверсі офісної будівлі. По-друге, “Сьоме небо” мало підсвідомо асоціюватися з відомою ідіомою “Бути на сьомому небі від щастя”, тобто назва підсвідомо мала нести в собі чіткі асоціації, переконання для споживача, що це найкраща компанія в галузі, тут споживача завжди зрозуміють і допоможуть, порадять, він отримає послуги найвищої якості, в найкоротші строки і по найкращій ціні. Тобто, співпрацювати (розміщувати замовлення) з “РВК Сьоме небо” споживачу сподобається, він буде на сьомому небі від щастя. Як виявилось пізніше, назва виправдала себе. Дійсно, вона викликає певні асоціації у споживачів, вони легко її запам’ятовують. Компанія також використовує корпоративні кольори під кольорову гамму неба – синій та голубий.

Кожна організація – своєрідний живий організм. Організація має життєвий цикл, а її “здоров’я” та її діяльність залежать від зовнішніх та внутрішніх чинників. До факторів внутрішнього впливу належать: місія і цілі, організаційна структура, технологія і персонал. Фактори зовнішнього впливу включають: законодавчі та політичні зміни, загальна економічна ситуація в країні, постачальники, конкуренти, споживачі, соціальні та культурні чинники. Тож моїм індивідуальним завданням на практику було проаналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище ТОВ “РВК Сьоме небо”, зробити висновки і надати рекомендації.

Аналіз внутрішнього середовища компанії.

Визначення місії, мети, цілей та завдань ТОВ “РВК Сьоме небо”.

Організація – це соціальне утворення, в якому загальними прагненнями об’єднано багато людей для досягнення спільної мети.

Організація – це група людей з усвідомленими загальними цілями. Організацію можна розглядати як засіб досягнення цілей, який дозволяє людям виконувати колективно те, що вони не можуть виконати індивідуально [5,с.89].

Мета організації – кінцевий стан або бажаний результат, якого намагається досягти персонал організації. Завдання – робота або діяльність, яка повинна виконуватись.

Місія – це набір якісних положень, що в узагальненій формі розкривають мету, якої вирішила присвятити себе фірма. Наявність місії характеризує направленість організації на задоволення соціально-економічних потреб суспільства. Місія підприємства – це послання, адресоване як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам, в якому викладається причина існування підприємства і характерні риси, які відрізняють його від інших фірм; це спосіб сприйняття, імідж підприємства, визначення напрямів його діяльності і розподілу ресурсів. Місія відіграє роль мотиватора для співробітників підприємства і формує інтерес до нього з боку навколишнього середовища [4, с.36].

Цілі розробляються для здійснення цієї місії. Значення відповідної місії, яка формально виражена і ефективно представлена співробітникам організації, неможливо перебільшити. Розроблені на її основі цілі є критеріями для всього наступного процесу прийняття управлінських рішень. Якщо керівники не знають, яка основна мета їх організації, то в них не буде логічної точки відліку для вибору найкращої альтернативи. Місія деталізує стаж фірми і забезпечує напрям і орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних організаційних рівнях.

Місію ТОВ “РВК Сьоме небо” можна визначити як “Повний комплекс рекламних та поліграфічних послуг”. Вона може супроводжуватись “Завжди раді бачити Вас на сьомому небі!” Такі слогани виражають заклик: “Приходьте до нас, ми завжди зрозуміємо і допоможемо”, “Вам більше не треба нікуди йти і нічого іншого шукати, Ви все знайдете у нас, адже ми надаємо повний комплекс рекламних та поліграфічних послуг якісно, швидко та по найкращій ціні”, “Ви будете завжди задоволені співпрацею з нами!” Місія завжди супроводжує логотип компанії (див. Дод.1) і звучить переконливо для потенційних споживачів.

З позиції життєвого циклу організації ТОВ “РВК Сьоме небо” знаходиться на стадії дитинства і юності. Тому для компанії характерно: головна мета – отримання короткострокового прибутку і його зростання; основна ціль - прискорене зростання і виживання завдяки коректному керівництву; основні завдання – укріплення та розширення частини ринку, організація праці та планування прибутку, збільшення оплати, а більш детальніше:

організація виробничих процесів щодо надання рекламних та поліграфічних послуг;

розширення клієнтури шляхом пошуку та залучення нових замовників;

збільшення кількості менеджерів з продажу;

збільшення об’ємів та швидкості виробництва;

здійснення комерційно-посередницької діяльності за угодами;

укладання довгострокових угод з постачальниками;

вчасне і повне забезпечення підприємства необхідними матеріалами для виробництва;

оперативна діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення підприємства;

впровадження у виробничі процеси прогресивних технологій, нової техніки і передового досвіду щодо виготовлення поліграфічної продукції і надання рекламних послуг;

підвищення рівня мотивації персоналу;

проведення заходів щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

здійснення контролю, проведення документаційних ревізій та перевірок у структурних підрозділах;

здійснення інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

Аналіз організаційної структури організації.

Організаційна структура підприємства – це взаємовідносини рівнів управління і видів робіт (функціональні обов’язки), які виконують підрозділи організації або окремі працівники.

Рекламно-виробнича компанія „Сьоме небо” має лінійну організаційну структуру управління (Рис.1). Лінійну структуру управління часто використовують малі та середні фірми, які здійснюють нескладне виробництво. Для такої структури характерно: чітко виражений принцип єдиного початку, високий рівень централізації управління, повноваження функціональних спеціалістів незначні, мають рекомендаційний характер. До переваг лінійної структури належать: єдність, чіткість розпоряджень; узгодження дій виконавців; один канал зв’язку; чітко визначена відповідальність; оперативність у прийнятті рішень; особиста відповідальність керівника за кінцевий результат. Недоліки: високі вимоги до керівника; відсутність ланцюгів по плануванню і підготовці рішень; перевантаженість інформацією, контактами; концентрація влади.

Засновники

Директор

Виробничй (поліграфічний) відділ

Відділ менеджерів з продажу

Бухгалтер


Рис.1. Організаційна структура ТОВ «РВК Сьоме небо»

Станом на 3 жовтня 2005 року на підприємстві “РВК Сьоме небо” працювало 12 чоловік, з них 1 - директор, 1 – бухгалтер, 5 – в поліграфічному відділі, 5 – у відділі менеджерів з продажу.

Вищою керівною ланкою організації є її засновники. Вищу виконавчу владу має директор, який здійснює поточне управління діяльності компанії. До виробничого відділу компанії належать: дизайнер; адміністратор, до функцій якого входить прийом і оформлення офісних заказів та заказів менеджерів на цифровий друк, препрес (підготовка макетів до друку), заповнення бланків заказів, запуск макетів в друк, ведення звіту щодо обсягів друку та інше; 2 печатники, які контролюють процес друку та виконують постпрес (порізка, біговка, перфорація, ламінування, поклейка, збір конструкцій та інше); водій. У відділі менеджерів працюють 4 менджера з продажу рекламно-поліграфічної продукції та 1 менеджер з продажу інтернет-реклами. Директор незалежно приймає рішення щодо поточного управління фірмою, окрім питань, які належать виключно до юрисдикції засновників. Контроль за діяльністю підприємства здійснюють засновники спільно з директором, а також частково кожний співробітник. Директор виконує багато функцій: організація роботи всієї компанії та кожного співробітника в ній, планування, управління персоналом, навчання нових працівників, ведення заказів клієнтів та контроль виконання завдань працівниками. Директор має великий досвід і високу кваліфікацію в сфері діяльності компанії, а саме реклами і поліграфії. Директор делегує повноваження манеджерам компанії та керівнику виробничого відділу. Кожен працівник в кінці місяця звітує у письмовій формі перед директором щодо результатів роботи, витрат часу і фінансових витрат. Директор в свою чергу кожного тижня проводить робочі наради з керівниками відділів і кожного місяця загально фірмові наради, на яких кожен працівник може висловити свої побажання та бачення щодо подальшого розвитку компанії.

Управління фінансовою діяльністю підприємства здійснюють бухгалтер та директор спільно.

На підприємстві чітко встановлені строки отримання заробітної плати (10 число кожного місяця). Заробітна плата розраховується бухгалтером на основі табелювання робочого часу, відпрацьованого кожним співробітником компанії за місяць. Після погодження результатів розрахунків з директором, заробітну плату відправляють на карткові рахунки працівників.

В організації також існують правила і норми поведінки персоналу, але вони нечисленні і скоріш за все негласні, та професійні відносини в організації встановлені цими правилами та інструкціями. Статус кожної посадової особи є чітко визначеним посадовими інструкціями, де передбачені функціональні обов'язки, права та відповідальність, а також порядок підпорядкування. Кожна посадова особа приймає рішення в межах своєї компетенції і функціональних обов'язків, але вона може проявити ініціативу, хоча напрямок ініціативи теж визначений посадовою інструкцією. Дана організація прагне стабільності, але все більше підходить до розуміння того, що зміни є необхідним атрибутом кожної організації в сучасних ринкових умовах. Методика проведення роботи і правила також стабільні, але їх зміна цілком допустима, оскільки організація має адаптуватися до зміни зовнішніх та внутрішніх факторів, що постійно впливають на її діяльність.

2.3. Управління персоналом на фірмі.

Управлінням персоналом на фірмі “РВК Сьоме небо” займається безпосередньо директор за погодженням засновників. Директор приймає рішення щодо найму працівників, їх навчання, ротації, мотивації та звільнення, якщо людина не відповідає посаді, яку вона займає.

В результаті проведеного мною аналізу я зробила висновок, що управління персоналом на підприємстві “РВК Сьоме небо” – найслабкіша ланка. На початку діяльності на фірмі працювало 8 чоловік. Станом на 3 жовтня 2005 року – 12 чоловік. Складається поверхове враження, що фірма повільно, але цілеспрямовано росте й розвивається. Але якщо розглянути питання більш детально і прослідкувати за всіма змінами в складі персоналу підприємства, виявляється, що протягом 8 місяців існування компанії загальна кількість найнятих працівників складає 16, а тих, що залишили компанію, 8. Можемо зробити висновок, що склад працівників на підприємстві дуже нестабільний. Це явище ще називають плинність кадрів. І чим вищий рівень плинності кадрів на фірмі, тим гірше це впливає на її діяльність, бо викликає додаткові витрати на пошук нових співробітників та їх навчання.

На мою думку, така ситуація на фірмі склалася з декількох причин. По-перше, кадрова політика компанії не розроблена належним чином. Система пошуку і підбору кадрів слабка та неповна. Існує багато методів найму робітників, серед них: довідники; люди, які випадково прийшли в пошуках роботи; об’яви в газетах; служби зайнятості; приватні агенції по найму працівників; спеціальні збори зацікавлених осіб (ярмарки вакансій); університети, коледжі; об’яви по радіо і телебаченню; інтернет. На момент проходження мною практики компанія “РВК Сьоме небо” розмістило лише об’яву в тижневику “Пропоную роботу”. Я б порекомендувала застосовувати також сучасні популярні засоби, такі як інтернет, ярмарки вакансій та конкурсний відбір серед студентів професійних ВУЗів. По-друге, я спостерігала тенденцію прийняття на роботу через нестачу кадрів першого ліпшого, який прийшов на співбесіду. Потрібно все ж таки проводити більш якісний відбір та оцінку претендентів на кожну посаду. Це займе більше часу, але виключить можливість найму людини, що не відповідає по своїм діловим якостям та кваліфікації посаді, на яку її взяли. По-третє, на підприємстві немає окремої посади для виконання функції управління персоналом, наприклад, менеджер по персоналу. Цю функцію виконує безпосередньо директор. Часто трапляється так, що через загруженість організаційною та управлінською роботою він не має достатньо часу, щоб належно проводити кадрову політику і покращувати ситуацію. Тому, на мою думку, фірмі необхідний професіонал в цьому питанні – менеджер по персоналу. І якщо організація зараз зможе фінансово підтримати створення нової посади, вона лише виграє від цього в майбутньому. З іншого боку, фірма ще досить молода, а процес формування єдиної стабільної кваліфікованої команди співробітників триває досить довго. Оскільки галузь поліграфії та реклами ще відносно молода, і знайти кваліфіковані і досвідчені кадри досить важко, я вважаю, що для ТОВ “РВК Сьоме небо” було б найоптимальніше дотримуватись політики вирощування власних професійних кадрів. Такої політики також дотримується й відомі в усьому світі The Coca Cola Company, Siemens та інші.

Аналіз маркетингової політики компанії.

Фахівці компанії розробили маркетингову концепцію розвитку ТОВ «РВК Сьоме небо» на перший рік діяльності, основними задачами якої є:

Забезпечити впізнання імені та логотипу компанії (тобто всі рекламні та комерційні матеріали, прайс-листи повинні містити повну офіційну назву підприємства, логотип та координати).

Викликати чіткі асоціації назви компанії з рекламною та поліграфічною діяльністю (слоган ТОВ «РВК Сьоме небо»: «Повний комплекс рекламних та поліграфічних послуг»).

Збільшення кількості «вхідних» дзвінків (візитки та інші первинні рекламні матеріали повинні містити контактні телефони, поштову та електронну адресу фірми).

Підвищення ефективності роботи менеджерів по збуту (іміджева підтримка).

Цільовою аудиторією є керівники маркетингових, рекламних, PR відділів, працівники компаній, які відповідають за розробку та виготовлення рекламної продукції.


Обраними методами реалізації маркетингової концепції є:

Газети

Спеціалізовані журнали («Друкарство», «Принт Плюс» та ін.)

Internet (створення власного інформаційного сайту)

Міська та мобільна довідка

Довідники («Жовті сторінки», «Весь Київ», «Поліграфія від А до Я» та ін.)

Радіо

Зовнішня реклама (власна вивіска або борд).

Станом на 03.10.2005р. були досягнуті наступні результати розвитку маркетингової концепції ТОВ «РВК Сьоме небо»:

Розміщена реклама в журналах «Власть Денег» та «Деловая Столица».

Записаний та запущений в ефір радіо станцій Мьюзік Радіо та Хіт ФМ рекламний ролик компанії.

Майже завершена розробка Інтернет-сайту підприємства (www.nebo7.com.ua).

Виготовлена і розміщена вивіска перед входом в офіс ТОВ «РВК Сьоме небо» (фасад заводу КІНАП, вул. Фрунзе 160).

Розміщена рекламна інформація про компанію у міській довідці 059 та мобільній довідці 609.

Розміщені координати ТОВ «РВК Сьоме небо» у довідниках «Жовті сторінки 2006», «Весь Київ 2006» та «Поліграфія від А до Я».

Завдяки вдало розробленій маркетинговій концепції основними клієнтами ТОВ «РВК Сьоме небо» стали такі відомі компанії як Нокіа Україна, представництво Epson в Україні, представництво «Фудволд Маркетинг ПІТІ ЛТД» (торгова марка MacCoffee), представництво ООН в Україні, видавництво “Торговий дім “Картель” (“Власть денег”, “Деловая столица”, “Вокруг света”), супермаркет “Сусід”, футбольний клуб “Арсенал”, ТОВ “Паритет-Авто” (офіційний дилер автомобілей марки SsangYong, KIA, Hyundai), М`юзік радіо, Асоціація дитячої моди та інші.


3. Аналіз зовнішнього середовища.

3.1. Аналіз факторів прямого впливу.

Взагалі, усі фактори зовнішнього впливу на організацію поділяються на фактори прямого впливу (законодавство, постачальники, конкуренти, споживачі) і непрямого впливу (загальна економічна ситуація в країні, соціокультурні фактори, міжнародні події, політичні фактори, НТП). В своєму звіті про проходження практики на ТОВ “РВК Сьоме небо” я сконцентрувалась на факторах прямого впливу, оскільки на сьогоднішній стадії розвитку компанії вони мають найбільше значення для неї.

3.1.1. Закони та державні органи, що мають вплив на діяльність ТОВ “РВК Сьоме небо”.

В переважно ринковій економіці, якою є українська, взаємодія між продавцями та покупцями потрапляє під дію багаточисельних правових обмежень. Кожна організація має певний правовий статус, і саме це визначає, як організація може вести свою діяльність і які податки повинна платити. Кількість і складність законів з кожним наступним роком незалежності України збільшуються. І як би не відносилось керівництво компанії до цих законів, воно має дотримуватися них або нести відповідальність у вигляді штрафів або повного припинення діяльності за їх порушення. Але ж і обсяг паперової роботи, необхідної для того, щоб відповідати діючому законодавству, став непомірно великим.

В своїй діяльності ТОВ “Рекламно-виробнича компанія Сьоме небо” керується багатьма законами Верховної Ради України, нормативами Кабінету Міністрів України та інших загальнодержавних і місцевих комітетів та організацій. Серед них: Конституція України, закони “Про підприємства”, “Про підприємницьку діяльність”, “Про оподаткування підприємств”, “Про банкрутство”, “Про захист прав споживача”, “Про охорону навколишнього середовища”, “Про безпеку і охорону здоров’я на робочому місці” та інші.

Також організація повинна дотримуватися вимог органів державного регулювання. Ці органи забезпечують примусове виконання законів у відповідних сферах своєї компетенції, а також вводять власні вимоги, що мають силу закону. Господарська діяльність Центру, як і будь-якої організації що займається комерційною діяльністю періодично контролюється і перевіряється такими державними органами як КРУ, ПІ, а на місцевому рівні проводиться комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності філій по затвердженому плану не частіше ніж 1 раз на рік.

3.1.2. Аналіз постачальників та конкурентів.

З точки зору системного підходу організація – це механізм перетворення входів на виходи [5,c.118]. Основні різновиди входів – це матеріали, обладнання, енергія, капітал та робоча сила. Залежність між організацією та мережею постачальників, які забезпечують введення зазначених ресурсів, - один з найбільш яскравих прикладів прямого впливу середовища на операції та успішну діяльність організації.

“РВК Сьоме небо” має справу з декількома постачальниками товарів, з поліграфічними підприємствами та різними видавництвами, тому потрапляє в залежність від їх дій. Гарний приклад - забезпечення енергією, водою, опаленням, що організація одержує від держави - монополіста та за монопольно-високими цінами. Це в свою чергу підвищує фактичну собівартість на утримання 1 м.кв. приміщень. Аналогічно і з матеріалами. Якщо "РВК Сьоме небо" буде позбавлена паперу, плівки для ламінації та тонерів для виготовлення друкованої продукції, то покупці підуть до конкурентів. Серед постачальників матеріалів та обладнання можна виділити: папір – “Дукат”, “Регент”, “Берег”; обладнання – “Нісса”; офісна техніка – “Epson”; телефонний зв’язок – Golden Telecom, UMC. Для росту і процвітання фірми потрібні також постачальники капіталу. В Україні таких потенційних інвесторів декілька: банки, акціонери, інвестиційні компанії. Для “РВК Сьоме небо” найбільш зручним інвестуванням є кредити банку, які використовуються для розширення виробничих можливостей організації.

Конкуренти – це зовнішній фактор, вплив якого неможливо недооцінювати. Керівництво “РВК Сьоме небо” чітко розуміє, що якщо не задовольняти потреби споживачів так же ефективно, як це роблять конкуренти, підприємство не зможе вижити. В багатьох випадках не споживачі, а саме конкуренти визначають, якого роду результати діяльності можна продати і яку ціну встановити. Важливо розуміти, що споживачі – не єдиний об’єкт суперництва між організаціями. Останні можуть також вести конкурентну боротьбу за трудові ресурси, матеріали, капітал і право використовувати певні нововведення. Від реакції на конкуренцію залежать багато внутрішніх факторів, таких як оплата праці і характер взаємовідносин між керівництвом та підлеглими.

Беручи до уваги специфіку діяльності ТОВ “РВК Сьоме небо”, я поєднала такі два фактори прямого впливу на організацію як постачальники та конкуренти. Специфіка полягає в тому, що хоча підприємство й позиціонує себе як рекламно-виробнича компанія з повним циклом виробництва всіх видів рекламної та поліграфічної продукції, але ж насправді має лише обладнання для цифрового друку та постпресу, а саме: цифрову машину Canon 3220 з максимальним форматом друку SR A3, термопрес, перфобіндер, ламінатор, а також потужні комп’ютери для розробки дизайну. Щодо послуг по офсетному, широкоформатному, шовкотрафаретному, сублімаційному друку та розміщенню реклами компанія виступає посередником. Тому багато організацій-конкурентів одночасно є й постачальниками, підрядчиками “РВК Сьоме небо”.

На українському ринку рекламних та поліграфічних послуг існує жорстка та напружена конкуренція. На мою думку, ринок перенасичений компаніями, які пропонують ті ж самі послуги. Тому виживають і процвітають найсильніші. Так, наприклад, до конкурентів “РВК Сьоме небо” можна віднести близько півсотні рекламних агенств та різноманітні дизай-студії без власної виробничої бази. Серед них компанія має пріоритет, оскільки надає послуги по цифровому друку без націнки. Також на ринку функціонують такі відомі гіганти і лідери поліграфії як “Новий друк”, “Полігафсервіс”, “Діалог прес”, “Азбука”, “Бліцп

ринт”., “Бланксервіс”, “Високий Замок”, “Нова картка”, “SL graghica”, “Українські джерела” та інші. Серед конкурентів, які водночас є підрядчиками ТОВ “РВК Сьоме небо”, тобто у кого компанія розміщує замовлення своїх клієнтів, можна відзначити “Боровков”, “Банер”, “Тетріс”, “Слон”, “Грос”, “Верітас”, “Кит”, “Мастер Принт”, “Sparta”, “Sprint” та інші. В даному випадку компанія може надавати клієнтам конкурентну ціну, оскільки усі вищеперелічені підрядчики надають “РВК Сьоме небо” як посереднику, так би мовити, “агентські знижки”, якими не можуть користуватися усі інші клієнти.

Аналіз споживачів.

Багато хто приймає точку зору відомого спеціаліста по управлінню Пітера Ф. Друкера, згідно якої єдина справжня ціль бізнесу – створювати споживача [5, c.123]. під цим розуміється наступне: саме виживання і виправдане існування організації залежить від її здібності знаходити споживачів результатів її діяльності та задовольняти їх потреби. Споживачі вирішують, які товари і послуги для них є бажаними і по якій ціні, тим самим визначають для організації майже все, що відноситься до результатів її діяльності. Тим самим необхідність задоволення потреб споживачів і впливає на взаємодію організації з постачальниками.

Як вже зазначалось в пункті 2.4., цільовою аудиторією компанії є керівники маркетингових, рекламних, PR відділів, працівники компаній, які відповідають за розробку та виготовлення рекламної продукції, а також фізичні особи, яким потрібні поліграфічні послуги для задоволення власних потреб, наприклад, поздоровити членів родини або друзів зі святом.

Завдяки напруженій роботі і професіоналізму керівництва та менеджерів основними клієнтами ТОВ «РВК Сьоме небо» стали такі відомі компанії як Нокіа Україна, представництво Epson в Україні, представництво «Фудволд Маркетинг ПІТІ ЛТД» (торгова марка MacCoffee), представництво ООН в Україні, видавництво “Торговий дім “Картель” (“Власть денег”, “Деловая столица”, “Вокруг света”), супермаркет “Сусід”, футбольний клуб “Арсенал”, ТОВ “Паритет-Авто” (офіційний дилер автомобілей марки SsangYong, KIA, Hyundai), М`юзік радіо, Асоціація дитячої моди та інші.

І незважаючи на те, що рівень купівельної спроможності мешканців України в силу постійних змін в економіці теж змінюється, те, чому вирішила присвятити свою діяльність “РВК Сьоме небо”, завжди буде актуально, адже жодна компанія в ринковій економіці не зможе вижити без проведення активної маркетингової політики та рекламних кампаній.

Список використаної літератури:

Конституція України.

Закон України “Про підприємства”.

Закон України “Про підприємницьку діяльність”.

Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник. Видання 2-е, доповнене. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2003. – 272 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1998. – 704 с.

Ховард К., Коротков О. Принципы менеджмента: управление в системе цивилизованного предпринимательства: Учеб. пособие. - М.: «Инфра-М», 1996. - 224с.

Хоскинг А. Курс предпринимательства: Пер. с англ. - М.: «Международные отношения», 1993. - 352с.

Шекня С.В. «Управление персоналом современной организации»: учеб. пособие.-М.: Бизнес школа «Интел синтез», 1996.-300с.

Фатхутдинов Р.П. «Понятийный аппарат по менеджменту».-М.: АО «Бизнес-школа», 1997.-112с.

Фатхутдинов Р. П. «Система менеджмента».-М.:АО «Бизнес-школа», 1996.-367с.

Чубаков Г. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия.-1996.-224с.

«Практична психологія менеджменту: Як зробити кар’єру. Як будувати організацію»: науково практичний посібник.-К.: Україна, 1994.-399с.
Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Женщина добра: она может простить мужчине все, даже если он ни в чем не виноват.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100