Рефераты на украинском
Викладання гри на скрипці - Музика -Професійне володіння скрипкою розкриває перед учителем музики, музичним вихователем широкі можливості для музично-естетичноговиховання дітей.

Скрипка, як ніякий інший інструмент, впливає на почуття людини. З іншої сторони – людське вухо гостріше реагує на нетомперований стрій, яким наділена скрипка. Небиякий ітой факт, що учень – скрипаль під час навчання у коледжі отримує навики володіння фіортепіано, а за бажанням – баяном чи акордеоном, що у подальшому відіграє позитивну роль у педагагічній діяльності.

Організовуючи роботу з учнями, педагогу потрібно враховувати різний рівень підготовки при вступі в коледж та чітко визначити індивідуальні напрямки їх професійного розвитку.

Важливим фактором успішного розвитку музично-виконавської майстерності учня є виховання у нього правильної постановки як правої так і лівої рук, при належній свободі та відсутності надмірних затиснень у всіх її ланках – плече, передпліччя, кисть, пальці; оволодіння рухами, викликаними художньо-виконавськими намірами, розвиток відчуття пластичної організованості рухів.

Велику увагу потрібно приділяти роботі над інтонацією, звуковидобуванню, різноманітніст динаміки.

Робота над розвитком техніки гри повинна бути систематичною і постійно контролюватися педагогом. Важливим засобом зростання зацікавленості до праці над техніко є зв‘язок вправ і етюдівз зхудожнім музичним матеріалом, а також є теоретичними знаннями. Але в цій роботі не можна обмежуватися вузькотехнічними завданнями. Не можна забувати, що робота над засобами виразності (звук, динаміка, фразування, ритм, вібрація тощо) зв‘язана не тільки з звуковим контролем, але і з відповідними рухами.

У повсякденній роботі педагогу слід виходити х індивідуальних даних учня, уникати фолрсового розвитку, оскільки такий метод роботи приводить до перенапруги сил учня, повної його безпорадності, невміння працювати самостійно, байдужості до суті музики та інше.

Дуже корисною формою розвитку в учнів виконавської майстерності є звітні концерти, де беруть участь кращі виконавці – солісти, ансамблі.

Велику користь приносить гра в ансамблі скрипалів, організація якого можлива в рамках гурткової роботи.

ІІ. Зміст навчальної дисципліни.

ГАММИ І АРПЕДЖІО. Вивчають протягом семи сеестрів.

Сюди включено вивчення трьох і чотирьох – октавних гам, різноманітних штрихів, арпеджіо та його видів. Рекомендується за семестр вивчити дві гами – мажорну і мінорну. Обов‘язково для всіх учнів – скрипалів, є гра гам терціями, секстами та октавами, починаючи з другого курсу.

ЕТЮДИ. Також вивчаються протягом семи семестрів.

Слід планувати вивчення одного етюда протягом місяця. Таким чином учень оволодіє різноманітними видами техніки набазі чотирьох – п‘яти етюдів за семестр. Дацільно вивчити штрихи на етюдах Р. Крецера №1 та 2.

Наприкінці учбового семестру на заліку або екзамену учень виконує напам‘ять один етюд або каприз.

ВПРАВИ. Слід вивчати протягом чотирьох семестрів. Особливу увагу слід звернути на техніку смичка (Г. Шрадік. Вправи, т.1). у процесі вивчення художніх творів технічні труднощі можуть бути використані як вправи.

ІІІ. Залікові вимоги.

І півріччя

ІІ півріччя

Технічний залік

Гама, арпеджіо, штрихи, етюд, дві пісні дошк. репертуару (жовтень - листопад)

Технічний залік

Гама, арпеджіо, штрихи, етюд, дві пісні дошк. репертуару ( поч. Лютий)

Залік

Дві різні за характером п‘єси, дві пісні дошк. репертуару (кінець грудня)

Академічний концерт

Дві різні за характером п‘єси, дві пісні дошк. репертуару (березень, квітень)

Залік

Твір великої форми і п‘єса або дві різних за характером п‘єси (червень)

Залік

Твір великої форми і п‘єса або дві різних за характером п‘єси (червень)

Технічний залік

Гама, штрихи, етюд,

(жовтень - листопад)

Технічний залік

Гама, арпеджіо, штрихи, етюд, дві пісні дошк. репертуару (лютий)

Академічний концерт

Дві різні за характером п‘єси, дві пісні дошк. репертуару (грудень)

Академічний концерт

Дві різні за характером п‘єси, (березень, квітень)

Іспит

Твір великої форми і п‘єса або дві п‘єси для слабо підготовлених учнів (червень)

ІІІ-й курс

Технічний залік

Гама, арпеджіо, подвійні звуки, етюд або каприс (жовтень)

Технічний залік

Гама, арпеджіо, подвійні звуки, етюд або каприс, дві пісні дошк. репертуару (лютий)

Академічний концерт

Дві різні за характером п‘єси, дві пісні дошк. репертуару (грудень)

Іспит

Велика форма і поліфонічний твір (замість поліфонії для учнів зі слабкою підготовкою можна грати одну п‘єсу)(травень)

IV. курс

Технічний залік

Гама, арпеджіо, подвійні етюд або каприс дві пісні дошк. репертуару (жовтень)

Технічний залік

Прослуховування всієї програми державного іспиту, дві п‘єси, в тому числі один поліфонічний твір (березень - квітень)

Прослуховування прогами частини державного іспиту.

Твір великої форми або дві п‘єси (грудень)

Державний іспит

Поліфонічний твір (може бути замінений п‘єсою), твір великої форми, п‘єса великого автора (червень)

РОБОТА НАД ШКІЛЬНИМ І ДОШКІЛЬНИМ РЕПЕРТУАРОМ.

Робота над шкільним репертуаром – особливість професійного навчання на музичному відділі педагогічного училища. Учні скрипалі вивчають та нагромаджують репертуар на основі визначеного плану на кожного учня.

Важливою частиною праці майбутнього вчителя є образний показ музичного твору. Учень – скрипаль використовує скрипку під ознайомлення з новою піснею , розуучує пісню, інтонуючи найтрудніші місця на інструменті, ілюструє музику для слухання.

Викладачеві необхідно поставити штрихи, які відповідають артикуляції ( в даному випадку підпорядкувати їх тексту), аплікатуру. Слуд загострити увагу на особливо важких щодо інтонації місцях, на характерних інтервалах, хроматизмах.

Індивідуальний план – мінімум на I-IV семестри для учнів з базою восьмирічної школи (курс навчання чотири роки), включає чотири твори дошкільного репертуару, два твори шкільного репертуару.

З V-го семестру починається практика в дитячому садку. В скрипкових класах на оцінку грають матеріал, потрібний для проведення чергового уроку чи музичного навчання.

Індивідуальний план – мінімум на семестр для учнів з базою середньої школи включає 6 творів дошкільного репертуару та три з шкільного.

Примітка:нотний матеріал для слухання музики слід використовувати з хрестоматії для скрипки, випуски 2, 3,4, 5, 6 вид “Музика”, збірник видавництва “Музична Україна”, взірці обрядово-пісенного та танцювального фольклору українського народу та інших народів, що проживають на Україні.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ РЕПЕРТУАР.

І – ІІ курси

П‘єси.

Зноско – Боровський О.

ВЕСЕЛИЙ ТАНОК

Лисенко М.

Елегія

Косенко В.

Гавот

Ревуцький Л.

Інтермеццо

Скорик М.

Лірник, Простенька мелодія

Глушков П.

Пісня без слів

Вериківський М.

Пісня з “Української сюїти”

Січинський Д., І. Левицький

Дума про Нечая

Глієр Р.

Романс до – мінор, Прелюдія, Вальс, Пастораль, Гумореска

Прокоф‘єв С.

Гавот з “Класичної симфонії”, Вокаліз, тарантелла

Мострас К.

Сарабанда, І фуга, етюд ля-мінор, Східний танок

Іполітов – Іванов М.

Мелодія

Львов О.

Народна мелодія, Етюд №3,4,6

Хандошкін І.

Канцона

Кюї Ц.

Безперервний рух

Лядов О.

Маленький вальс

Яншинов О.

Пряля

Державні екзамени.

На державному екзамені зі спецінструменту виявляються професійні(виконавські і акомпаніаторські навики і уміння випускників)

Підготовка до державного екзамену пердбачає обговорення екземенаційних програм випускників предметною комісією на початку остеннього року навчання, часткове прослуховування програм в кінці 7-го семестру та слухання всієї випускної програми за місяць до державного екзамену всіма членами предметної комісії.

Необхідно диференційовано підходити до складання випускних програм для студентів з різним рівнем музичної підготовки. Різниця в програмах може стосуватись тільки обсягу виконуваних творів, в усьому іншому – вимоги до виконуваних програм державного екзамену єдині. Програма для державного екзамену повинна бути складена із різних творів різних за змістом, стилем, фактурою і формою, максимальновідображати рівень виконавський його навиків і умінь випускника, рівень його музичної культури. У програму державного екзамену повинні бути:

Твір великої форми (концерт, соната, варіації)

Поліфонвічний твір

П‘єса українського композитора акомпонемент – пісня з дитячого репертуару під власний супровід, або супровід соліста (ансамблю) за вибором студента.

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ.

Заняття у класі спеціального інструменту – скрипки за спеціальністю 5.020207 на базі неповної середньої освіти проводиться індивідуально впродовж всього періоду навчання. Кількість годин за навчальним планом розподіляються за схемою:

Курс

К-сть тижнів

Аудиторних годин

Всього за рік

1 сем.

2сем.

1 сем.

2сем

1

18

21

36

42

78

2

17

21

34

42

76

3

17

16

34

36

66

4

17

17

34

34

68

Опанування спецінструментом скрипкою необхідно поєднувати з активною навчально-педагогічною практикою: на 3-му курсі – музичні заняття у дитячому садку, на 4-му курсі – практичні заняття у школі. Викладачам слід періодично відвідувати своїх студентів під час заняття у садках і школах і надаватиїм необхідну методичну допомогу

ЗРАЗКИ ПРОГРАМ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СКРИПКА”.

І.

Г. Телеман

2 частини з Фантазії для скрипки соло

Ш. Беріо

Концерт №9 ( №7), І частина

М. Скорик

Мелодія

ІІ

Й. С. Бах

2 частина з Партіти Мі-мажор

В. Моцарт

Концерт№4, частина1

Б. Лятошинський

Мелодія

ІІІ

Й.С. Бах

Концерт №2, І ч.

Л. Ревуцький

Інтермеццо

Ф. Шуберт

Бджілка

IV. Основна і додаткова література.

Спендіаров О. – Блок М.

Колискова

Обер В,

Метелики

Шостакович Д.

Романс

Шостакович Д.

Збірник п‘єс для скрипки

Чайковський П.

Збірник п‘єс для скрипки

Бах Й.С.

Арія. Жіга. Бурре. Сарабанда (обр. Хейфеца). Аллегро (обр. Фортунатова)

Верачінні Ф.

Сарабанда (обр. Моффата). Лярго. Лярго і алегро.

Гендель Г.Ф.

Арія (обр. Мостраса )

Госсек Ф.

Жіга

Кореллі А.

Арія Ре-мажор. Сарабанда. Жіга. Куранта.

Обер Л.

Тамбурін (обр. Мостраса)

Телеман Г.

Бурре

Глюк Х.В.

Мелодія

Беріо Ш.

Раріації ре-мінор

Порпора Н.

Менует

Крейслер Ф.

Арія

Шуман Р.

Мрії

Леклер Ж.

Арія. Алегро. Престіссімо.

Вівальді А.

Анданте

Гайн Й.

Менует ре-мажор

Граціолі Дж.

Адажіо

Давід Ф,

Етюд соль - мінор

ТВОРИ ВЕЛИКОЇ ФОРМИ

Комаровський О.

Концерт Ля мажор, Варіації соль-мінор

Лапінський М.

Концерт №2

Аляб‘єв О. – В‘єтан А.

Фантазія нат тему рос. народної пісні “Соловей”

Акколаї Ж.

Концерт ля-мінор

Вівальді А.

Концерт соль-мажор, Концерт ля-мажор

Гендель Г.

Тема з варіаціями

Віотті Дж.

Концерт №23

Данкля Ш.

Варіації ля-мажор, мі-мінор

Кореллі А.

Соната ля-мажор, мі – мінор

Мазас Ф.

Тема з варіаціями

Холлендер С.

Концерт ля-мінор

Бах Й.С.

Концерт ля-мінор

Баріо Ш.

Концерт №9

Вівальді А.

Сонати

Джемініані Ф.

Соната ре-мінор

Роде П.

Концерт №9

Шопр Л.

Концерт №2

Сенайє Ж.

Соната соль – мінор

Моцарт В.

Концерт №1

III-IV курси

Поліфонічні твори

Телеман Г.

Фантазії для скрипки соло

Бах Й.С.

Сонати і партріти для скрипки соло

Збірник

Поліфонічні твори для скрипки соло

П‘єси

Лисенко М.

Скерцо

Зноско – Боровський О.

Коломийка

Шуровський Ю.

Романс

Ревуцький

Мелодія

Косенко В.

Мрії

Штогаренко А.

Пісня

Лятошинський Б.

Мелодія

Домінчек І.

Пісня і танок

Левицький І.

Україннська рапсодія

Барвінський В.

Гумореска на народні теми

Коляда М.

Скерцо

Косанатольський А.

Куявяк і оберек із балету “Сойчине крило”

Скорик М.

Колискова. Вальс. Скерцо. Мелодія. Народний танок.

Александров Ан.

Арія

Гліер Р.

Романс ре-мажор

Людкевич С.

Аріетта з концерту

Сімоновивч Р.

Колискова

Солтис А.

На полонині

Таранов Г.

На полонині

Таранов Г.

назад |  1  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Девушкам не хватает женственности, а женщинам - девственности.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100