Рефераты на украинском
Чому на Поліссі мозолю називають жабою - Мовознавство -якої присихає шкіра до хребта5 [КСПГ];

'жабка ‘юркоподібна дерев’яна паличка, закріплена на шнурках, на яких висить нит або ляда’ [Никончук “Матеріали, 252];

‘колодка з вирізом’ (заглибленням) для каточка [Грінченко, І, 469];

‘ковпачок на кінці осі’ [Онишкевич, І, 247];

‘стрілка на кінському копиті’ [Ibidem];

‘металевий штир, який вставляють у вісь, щоб не спадало колесо’ [Никончук, 68];

‘регулятор у плузі, що служить для підняття чи опускання леміша’ [Грінченко, П, 469];

‘паличка в однойменній грі’ [Ibidem];

‘ракета’ [Ibidem];

'жабник ‘жовтець їдкий’ [Смик, 334];

‘частуха подорожникова’ [Смик, 194];

‘перстач сріблястий’ [Смик, 320];

‘жовтець отруйний’ [Смик, 335];

'жаблір ‘перстач гусячий’ [Смик, 328];

жаб’яча цибуля ‘сусак зонтичний’ [Смик, 216];

жаб’ячі конопельки ‘гадючник в'язолистий’ [Смик, 263];

жаб'ячі вогірочки ‘бобівник трилистий’ [Смик, 304];

жабин корінь ‘дзвоники сибірські’ [Смик, 221];

жабій ‘хвощ польовий’ [Смик, 256];

жабки ‘льонок звичайний’ [Смик, 294];

жабрей ‘шавлія кільчаста’ [Смик, 347];

жаб яче молоко ‘молочай кипарисовидний’ [Смик, 260];

жабинець ‘жовтець їдкий’ [Смик, 334];

блр. жаба ‘нерівне місце на лезі коси’ [ММ4970, 48];

‘помилка під час ткання, недобій нитки’ [ДСБ, 63];

‘деталь у плузі для приєднання полиці і ручок’ [Шаталава, 54];

жабка ‘колодочка з дірочкою на верхньому камені жорен’ [Шаталава, 54];

‘залізна набивна підківка для взуття’ [ЖНС, 126];

‘металева скобка’ [ТС, П, 55];

‘ пристрій, на якому підвішується нит’ [ТС, П, 55];

‘держак у сковороді’ [ДСБ, 63];

жаб’кі ‘картопля в лушпайках’ [ДСБ, 63];

жа'бяк ‘вид щупака’ [СБГ, ІІ, 128];

жабові'кі ‘неїстивні гриби’ [ТС, ІІ, 55];

жа'бурок ‘цурка, тріска’ [СБГ, ІІ, 129];

жабан'кі ‘павутиння’ [СБГ, ІІ,128];

жаб'рына ‘ребро’ [СБГ, ІІ, 129];

'жабіцца ‘вигинатись’ [ТС, П,55];

'жабіны 'хаткі ‘раковини молюсків’ [СБГ, ІІ, 128];

'жабіна ‘язвина, ямка, вибоїна’ [ТС, 11, 130];

рос. Жаба ‘рот, паща’ [СРНГ, IX, 49];

‘круп’ [Brückner, 660];

‘хвороба, вроки’ [СРНГ, IX, 49];

‘короста нариви на морді у коня’ [Brückner, 660];

'жабка ‘запалення язика та слизової оболонки рота’ [СРНГ, IX, 51];

‘пухлина на шиї’ [Маковский, 78];

‘деревина палиця у млинарстві, кінець якої окований залізом’ [СВГ, 85];

‘ямка в нижньому жорні’ [СВГ, 85];

‘кістяний наріст на бабках у коня ’ [СДГ, І, 147];

жабикъ ‘дорогоцінний камінь’ [СРЯ, V, 68];

'жабрей ‘перекотиполе’ [СДГ, І, 147];

‘чебрець’ [СДГ, 1,147];

жабтиться ‘скупитись’ [Маковский, 78];

'жабицца ‘морщитись’ [Расторгуев, 98];

'жабиться ‘корчитись від спеки’ [СРНГ, IX, 50];

жа'бать ‘їсти, жерти’ [СРНГ, IX, 49];

жа'бище ‘невизначена хвороба у замовляннях’ [СРНГ, ЇХ, 49];

'жабина ‘вибоїна, яма’ [СРНГ, IX, 50];

'жаблина ‘нерівне місце (впадина чи випуклість) на дошці або дереві’

'жабица ‘свинка, хвороба горла’ [СРНГ, IX, 50];

'жабородка ‘бородавка’ [СРНГ, IX, 50];

жа'бок ‘розпірка на бороні’ [СДГ, І, 147];

'жабица ‘частина жорен’ [СРНГ, ІХ, 50];

жабер'цы ‘зазубні, нарізи на кінці вудки'’ [СРНГ, IX, 50];

блг. жаба ‘'хвороба губ у домашньої худоби від отруєння’ [БД 245];

"залізний пристрій на осі, який тримає колесо, щоб воно не спадало [БД 245];

'жабам ‘брати, хапати’ [БД 245];

схр. žaba ‘маля сома’ [Mihajlovic, 100];

чеськ žabak ‘калюжа’ [Маковский, 78];

žabnik ‘водяний жовтець ’[Шамота, 18];

п. žaba ‘біль у шлунку’ [S, VI, 262];

‘струп, шрам від рани’ [Іbidem];

‘порохнявий сук у деревині’ [Іbidem];

žabä ‘взуття з дерев'яною підошвою’ [Іbidem];

‘засохлі соплі’ [Іbidem];

žaba ‘хвороба худоби’[Fed, 412];

‘катаракта’ [S, VI, 262];

‘хвороба у корови на очах’ [РМGR];

‘равлик’ [МРKJ, Ш, 175];

‘виїмка у нижньому жорновому камені’ [АQМ, V, 223];

‘вид штучного вогню (типу бенгальського)’ [РКJ, XVI];

‘хвороба на язиці’ [Vislа, IV, 870];

‘хвороба шлунка у корів’ [PMGR];

‘хвороба пліснявка’ [PMGR];

‘хвороба горла’ [Zb., Ш, 46];

‘брак у полотні’ [PMGR];

‘насадка, ковпачок на лампі’[PMGR];

‘частина коси біля п’ятки’ [PMGR];

‘частина деревини, у якій обертається воротний бігун’ [Маz., III, 42];

‘м’яке місце на середній частині копита коня’ [PMGR];

‘неїстивний гриб Соrpinus аtrameatariua [PMGR];

žabica ‘поперечна або скісна палиця у дверях’ [Pobt, 119];

‘кругленькі дрібні камінчики в полі ’ [Visla, VIII, 217];

‘вид вологої скелі’ [PMGR];

žabka ‘залізний пристрій на кінці дишла, що тримає нашийник’ [Pobt, 119];

‘частина сорочки, що з'єднує комір з бережками’ [PMGR];

‘залізні штабки, якими кріпляться до дверей дерев’яні замки’ [РF, У];

‘виїмка в товщій частині пірамідальної дерев’яної деталі вітряка, яка допомагає тримати лопасті’ [PMGR];

žaрka ‘підківка на носку черевика’ [PYPAN, LXXП];

‘шуруп зі спеціальною головкою’ [Іbidem];

104. ‘вид спеціального ключа для вигвинчування шурупів’ [Іbidem].

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ДЖЕРЕЛ

БД - Българска диалектология. - София, 1976.

БЕ - Ф.А.Брокгаузъ, И.А.Ефронъ. Энциклопедический словарь. У 80 томах.- СПб., 1890-1904.

ВРС - Венгерско-русский словарь. – М.-Будапешт, 1974.

Грінченко - Гринченко Б.Д. Словарь украинского язика. Тт.1-4.- К.,1958-1959.

Даль - Даль В.И. Толковий словарь живого великорусского языка. Тт. 1-4. - СПб, 1996.

Дзендзелівський - Дзендзелівський И.О. Програма для збирання матеріалів до Лексичного атласу української мови. - К., 1984.

ДСБ - Дыялектны слоўнік Брэстчыны. - Мінск, 1989.

ЖНС - Живое народнае слова.- Мінск, 1992.

Иллич-Свитыч - Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь Ь – К.-М., 1971.

КСПГ - Картотека словника поліських говорів. Знаходиться на кафедрі української мови Житомирського педінституту.

Кунин - Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь.- М., 1984.

Лаучюте - Лаучюте Ю.А. Словарь балтизмов в славянских языках.- Л., 1982.

Маковский - Маковский. Удивительный мир слов и значений.- М., 1989.

Меркулова - Меркулова В.А. .... // Этимология 1963.- М., 1964.

ММ-1970 - Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак.- Мінск, 1970.

Никончук - Никончук М.В., Никончук О.М. Транспортна лексика правобережного Полісся у системі східнослов'янських мов.- К., 1990.

Никончук, Матеріали - Никончук М.В. Матеріали до Лексичного атласу української мови. (Правобережне Полісся). – К., 1979.

Онишкевич - Онишкевич М.И. Словник бойківських говірок. У двох частинах. К., 1984.

Расторгуев - Расторгуев П.А. Словарь народних говоров Западной Брянщины. - Мінск, 1978.

СБГ - Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусіі і яе пагранічча. В 5-ці тг. - Мінск, 1979. - 1986.

СВГ - Словарь вологодских говоров. - Вологда, 1985.

СДГ - Словарь русских донских говоров. Тт. 1-3. - Ростов-на-Дону, 1975-1976.

Севортьян - Севортьян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. "Б". - М., 1978.

Скуратівський - Скуратівський В.Т. Русалії. - К., 1997.

Смик - Смик Г.К. Корисні та рідкісні рослини України: Словник-довідник народних назв.- К., 1991.

СРНГ - Словарь русских народних говоров. Вып. 1-22. - М., 1965-1987.

ССМ - Словарь славянской мифологии. (Под ред. Грушко Е.А., Медведева Ю.М.). - Нижний Новгород, 1996.

Судник, Цивьян - Судник Т.М., Цивьян Т.В. О мифологии лягушки // Балто-славянские исследования.- 1981.-М., 1982.

ТС - Тураўскі слоўнік. Тт. 1-4. -Мінск, 1982-1985.

УРЕ - Українська радянська енциклопедія. В 17–ти томах.- К.

УРС - Узбекско-русский словарь. - М., - К., 1959.

Чубинський - Чубинський П.П. Мудрість віків. У 2-х томах. – К., 1995.

Шамота - Шамота. Назви рослин в українській мові. – К., 1985.

Шаталава - Шаталава Л.Ф.Беларускае дыялектнае слова. – Мінск, 1975.

ЭСБМ - Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Тт. 1-6. – Мінск, 1978 – 1990.

AGM - Atlas gwar mazowieckich. T.I Halina Horodyska-Gadkowska i Alina Stryżеwska-Zaręba. Wrozlaw – Warszawa - Krakòw – Gdańsk, 1971- 1975.

AJS - Alfred Zaręba. Atlas językowy Śląska. T.I, П, Krakòw 1969, 1970 t.Ш, ІУ. Warszawa - Krakòw 1972, 1974.

Brückner - Brückner A. Słownik etymologiсzne języka polskiego. - Warszawa, 1957.

Boisacq - Boisacq E. Dictionnaire etymologique de la Lanque Grecque. - Pans, 1923.

Chantraine - Chantraine P. Dictionnaire etymologique de la Lanque Grecque. A – K. Paris.

Gammilscheg - Gammilscheg E. Etymologisches Wörterbuch der Franzözischen Sprache. – Heidelberg. 1969.

Fed. - Michał Federowski. Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy jego zwyczaję, sposòb życiа, obrzędy i właśziwośсi mowy. I, П. Warszawa, 1888, 1889.

Kluge - Kluge F. Etymologische Wörterbuch der deutscher Sprache. –Berlin-New – York, 1975.

Machek - Machek V. Etymologický slovnik jazyka českého. Praha, 1968.

Maz. - Oskar Kolberg. Mazowsze. Obraz etnografіczny. I – V. Krakòw, 1885 – 90.

MPKJ, III - Kaziemiez Nitsch. Dialekty polskie Prus Zachodnich. 1907.

Michajlovic - Michajlovic V., Vukovic G. Srpskohrvatska leksika ribarstva. – Novi Sad, 1977.

OD - Oxford Dictionaіy of English Etymologie. – Oxford, 1985.

PKJ, XVI - Adam Tomaszewski. Gwara łopienna i okolicy w pòłnochej. Wielkopolsze 1930.

PMGR - Polskie materiały gwarowe rękopiśmienne pochodzą z kartoteki Słownika gwar polskich znajdującej się w prazowni Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego w Krakowe.

Pobł. - Gustaw Pobłocki. Słownik kaszubski z dodatkiem idiotyzmòw chełmińskiech i kociewskich. Chełmno 1887.

PF, V - Prace Filologiczne. Warszawa od 1885. Hieronjm Lopaсiński. Pryczynkie do novego słownika języka polskiego 1899.

PYPAN - Praze językoznawcze Polskiej Akademii Nauk Wrocław od 1954. Mieczysław Szymczak. Słownik gwary Domaniewka w powiecie lęczyckim, cz. VIII, Z-Ż. 1973.

S - Bernard Sychta. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludovej. VI, U- Ż 1973.

Wahrig - Wahrig. Deutsches Wörterbuch. – Güterslon-München, 1986 – 1991.

Walde - Walde A. Leteinisches etymologisches Wörterbuch. - Heidelberg, 1938.

Wisła, VIII - Miesięcznik geograficzno-etnograficzny. I-XX.

Warszawa od 1885. Władisław Matlakowski Przy międleniu lnu na Podhalu 1894.

Zb. X, XI - Stanisław Cieczewski. Lud rolniczo-gòrniczy z ocolic Sławkowa w powiecie olkuskim. 1886, 1887.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
На заработанные от сдачи макулатуры деньги, пионеры покупали проституток и отпускали их на волю.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100