Рефераты на украинском
Національна валюта України та шляхи її стабілізації - Гроші і кредит -4.300

4.700

920.689

2.390

2.600

48.152

0.171

0.188

3812.794

Листопад-99

4.630

5.100

834.061

2.450

2.720

46.075

0.179

0.194

3502.142

Грудень-99

4.950

5.600

2.530

2.960

0.184

0.218

Джерело: НБУ, Асоціація “Гроші та світ” та обчислення UEPLAC. Подані курси є мінімальними та максимальними обмінними курсами починаючи з квітня 1999 року. Зазначені вище обсяги це є кількість валют, які було продано на валютному ринку України впродовж зазначеного періоду.

Додаток 5

Додаток 6. Валютні pинки в Укpаїні

у % до загального обсягу тоpгів

Всього в тис. дол. США

УМВБ

Міжбанк

Міжнаpодні pинки

Готівка

1995

9,217,398

42.4

23.7

9.1

24.9

1996

21,058,580

12.1

49.6

14.9

23.4

1997

37,711,237

9.1

59.5

14.6

16.8

1998

29,725,493

14.0

57.3

10.6

18.1

1995 Q1

1,199,452

76.6

23.4

1995 Q2

1,820,894

60.9

9.9

4.9

24.3

1995 Q3

2,953,572

40.5

25.4

10.0

24.1

1995 Q4

3,243,479

21.1

38.5

14.0

26.5

1996 Q1

4,077,796

15.7

42.8

13.8

27.8

1996 Q2

4,989,272

14.4

44.8

15.8

25.0

1996 Q3

6,000,710

10.8

47.7

18.2

23.3

1996-Q4

5,990,802

9.0

60.1

11.6

19.3

1997 Q1

7,070,673

8.6

56.5

17.8

17.1

1997 Q2

7,968,308

9.3

61.9

12.7

16.1

1997 Q3

10,792,552

10.0

60.5

11.9

17.5

1997 Q4

11,879,703

8.3

58.8

16.5

16.4

1998 Q1

9,163,977

9.2

61.3

13.5

16.0

1998 Q2

10,108,021

6.5

64.3

13.5

15.8

1998 Q3

7,733,243

13.3

60.7

6.8

19.2

1998 Q4

2,720,252

60.2

8.2

0.6

31.0

1999 Q1

1,962,730

53.4

22.8

0.9

22.8

1999 Q2

2,901,042

0.0

86.5

6.0

7.5

1999 Q3

3,674,496

0.0

85.8

7.7

6.5

Квітень-97

2,350,275

7.9

59.7

14.7

17.7

Тpавень-97

2,584,278

10.8

60.7

11.3

17.3

Чеpвень-97

3,033,755

9.2

64.7

12.3

13.8

Липень-97

3,624,108

12.5

58.0

14.3

15.1

Сеpпень-97

2,973,142

10.2

61.3

10.1

18.4

Веpесень-97

4,195,302

7.8

62.1

11.1

19.0

Жовтень-97

4,364,619

9.2

58.3

16.0

16.5

Листопад-97

3,382,889

8.5

54.1

20.0

17.4

Гpудень-97

4,132,195

7.2

63.1

14.3

15.4

Січень-98

2,648,840

10.7

61.8

11.5

16.0

Лютий-98

3,172,314

9.9

59.5

14.6

16.1

Березень-98

3,342,823

7.4

62.6

14.1

15.9

Квітень-98

3,400,442

5.2

63.5

14.6

16.8

Тpавень-98

3,111,887

7.8

63.5

13.6

15.1

Чеpвень-98

3,595,692

6.5

65.9

12.3

15.3

Липень-98

3,803,815

7.4

67.5

8.9

16.1

Сеpпень-98

2,846,965

9.7

64.2

6.4

19.8

Веpесень-98

1,082,463

43.1

27.4

0.8

28.6

Жовтень-98

904,195

59.7

9.5

0.3

30.6

Листопад-98

887,407

61.5

6.9

0.6

31.0

Гpудень-98

928,649

59.6

8.1

0.9

31.4

Січень-99

561,128

64.3

9.2

1.0

25.4

Лютий-99

632,093

64.0

10.6

1.6

23.9

Березень-99

769,509

36.8

42.9

0.3

20.0

Квітень-99

899,646

0.0

89.1

1.6

9.3

Тpавень-99

850,077

0.0

86.9

5.8

7.3

Чеpвень-99

1,151,320

0.0

84.2

9.5

6.3

Липень-99

1,266,236

0.0

84.9

7.8

7.3

Сеpпень-99

1,120,060

0.0

87.0

6.2

6.8

Веpесень-99

1,288,200

0.0

85.6

8.9

5.5

Жовтень-99

1,200,099

0.0

91,3

2,1

6,6

Листопад-99

1,053,792

0.0

94,1

0,3

5,6

Джеpело: НБУ та pозpахунки UEPLAC. У стовпці 1 наведено загальну кількість німецьких маpок, долаpів США та pосійських pублів, пpоданих на всіх валютних pинках; стовпці 2 – 5 показують частки pізних сегментів валютного pинку.

Додаток 7.

ЗМІСТ

Вступ 4

Теоретичні основи дослідження національної валюти В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ 6

Загальні відомості про валюту, національну валюту і валютні курси 6

Методи дослідження національної валюти і її ролі в розвитку національного господарського комплексу 9

Роль грошово-валютного регулювання у становленні та стабілізації національної валюти у період незалежності 11

особливості та механізми функціонування національної валюти України 28

Чинники введення національної валюти в Україні після виборення незалежності і українська міжбанківська валютна біржа 28

2.2. Організація операцій на міжбанківському валютному ринку Украї- ни 39

2.3. Українська національна валюта і міжнародна валютно-фінансова система 67

Шляхи стабілізації національної валюти України 72

3.1. Інфляція – основний показник нестабільності валюти 72

3.2. Антиінфляційна політика уряду України як основний метод зміцнення національної валюти України 76

3.3. Інші шляхи та методи подальшого зміцнення української національної валюти 82

Висновки 99

Список використаних джерел 102

Додатки 106

Вступ

Після виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з валютою і валютно-фінансовою системою. Адже міцність фінансово-валютної системи країни визначає її економічну незалежність. Крім того, рівень інтеграції валютно-фінансової системи країни з міжнародною валютно-фінансовою системою зумовлює ефективність існування різних форм міжнародної торгівлі, а значить, без сумніву впливає на рівень економічного розвитку будь-якої країни. Україна має платіжний засіб (грошову одиницю) – українську гривню, яка є валютою. В Україні є грошові знаки чужоземних держав, найпоширенішими з яких є американський долар. Ці знаки – теж валюта. Існують і інші види валюти. Режим функціонування всіх видів валюти в країні є також потужним фактором її подальшого соціально-економічного розвитку. Ось чому питання валюти є завжди в полі зору провідних економістів-фінансистів держави. Враховуючи незгасаючу актуальність валютних проблем, питання національної валюти і вибране для написання дипломної роботи.

Дана дипломна робота написана в результаті опрацювання літературних джерел, низки законодавчих та урядових матеріалів, даних, отриманих з міжнародної інформаційної системи INTERNET.

Об'єктом дослідження дипломної роботи є національна валюта, предметом – економічні і фінансові аспекти стабілізації національної валюти України.

Мета даної дипломної роботи –

назад |  7 10 11 12 13 14  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Я печатаю 1200 знаков в минуту. Такая ерунда получается...
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100