Рефераты на украинском
Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні - Правознавство -5.4pt 0cm 5.4pt">

ЗРАЗОКСуми витрат платника податку із: (р. 04.1 + 04.2)

04

Х

0

штучного запліднення незалежно від того, перебуває він у відносинах шлюбу з донором чи ні

04.1

--“--

0

Оплати вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов'язаних з усиновленням дитини

04.2

--“--

0

Всього витрат

(05 = 01 + 02 + 03 + 04 )

05

13500


Наведена інформація є достовірною

Іванова

особистий підпис фізичної

особи - платника податку

______________________________

особистий підпис особи,

уповноваженої на заповнення декларації

"22" лютого 2006 р.

"___" ____________ 2006 р.

ДОДАТОК №6

Зразок заповнення Декларації про доходи громадян

Форма N 1

Державній податковій інспекції по

(назва інспекції)

вхідний N ______________

за алфавітом N ______________

ДЕКЛАРАЦІЯ

про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2005 року

або за інший період звітного року

РОЗДІЛ I Ідентифікаційний номер 1234567890

Повідомляю, що я, Іванова Тетяна Петрівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

проживаю за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Мирна, буд.2, кв.10

Телефони: квартирний 87-16-54, службовий 83-20-18

одержав у 2005 році такі доходи:

1.1. Доходи, одержані мною ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (заробітна плата, дивіденди, премії, інші грошові та натуральні виплати, винагороди, доходи від роботи за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, авторські винагороди, а

також доходи від виконання разових та інших робіт):

Місце основної роботи, де зберігається трудова книжка (повне найменування та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи)

За який час одержано дохід

з 01.01.2005

по 31.12.2005

Сума нарахованого доходу

(грн)

Сума утриманого податку

(грн)

1

2

3

4

ТОВ “Мрія”

січень – грудень

10000

900

Код ЄДРПОУ 34002323

Всього

10000

900

1.2. Доходи, одержані мною в інших місцях НЕ ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (за виконання робіт за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, за виконання разових та інших робіт, дивіденди, авторські винагороди):

ЗРАЗОК

Де одержано доходи і за що (підприємство або особа, зареєстрована як підприємець, та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи)

За який час одержано дохід

з 01.01.2005

по 31.12.2005

Сума нарахованого доходу

(грн)

Сума утриманого податку

(грн)

1

2

3

4

Одесгоспторг

Код ЄДРПОУ 81778640

З 01.01.2005 по 01.07.2005

5000

200

Всього

5000

200

1.3. Доходи, одержані мною від ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ, приватної нотаріальної, адвокатської та іншої незалежної професійної діяльності та інші доходи, оподаткування яких проводять податкові органи (здавання в оренду приміщень, майна та ін.):

Види діяльності за кодом КВЕД, за здійснення яких одержано дохід

Сума одержаного валового доходу

(грн)

Витрати, пов'язані з одержанням доходу

(грн)

Сума чистого доходу

(грн)

Сума податку, сплаченого авансом та утриманого підприємствами

(грн)

1

2

3

4

5

не

отримувала

Всього

1.4. Доходи, які були мною одержані за кордоном або з іноземних держав:

ЗРАЗОКНазва країни, в якій або із якої одержано доход (місто, назва організації, яка виплатила доход)

Місяць, в якому одержано дохід

Сума одержаного доходу

Сума податку, яка сплачена (утримана за кордоном)

В інозем. валюті

В укр. грн

В інозем. валюті

В укр. грн

1

2

3

4

5

6

Росія

Серпень

15000 руб

833

1100 руб

61

Всього

15000 руб

833

1100 руб

61

З метою усунення подвійного оподаткування ПОДАЮ висновок про сплату податку в ____-____(назва країни), стверджений податковим органом цієї країни.

РОЗДІЛ 2

Повідомляю, що відповідно до чинного законодавства я маю право на такі пільги по прибутковому податку:

2.1. На виключення п'яти (десяти, п'ятнадцяти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян за ___ місяців в сумі ____ грн.

Підстава для виключення ___________________________________________

2.2. На зменшення сукупного доходу на дітей віком до 16 років за ____ місяців в сумі _________ грн.

Відомості про дітей віком до 16 років:

Прізвище, ім‘я

Рік і місяць народження

2.3. На виключення доходів, направлених мною у джерела їх одержання на придбання акцій та інвестованих на реконструкцію і розширення виробництва суб'єктів підприємницької діяльності в загальній сумі ______ грн. Відповідні підтвердження додаються.

2.4. На виключення сум, які не перевищують чотири відсотки сукупного оподатковуваного доходу за звітний рік, направлених мною до благодійних установ та організацій грн. Документи, що стверджують ці витрати, додаються.

2.5. На виключення сум, перерахованих мною коштів на пенсійні рахунки в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках на загальну суму ________ грн. Документи, що стверджують ці витрати, додаються.

РОЗДІЛ 3

ЗРАЗОК 3.1. З урахуванням наведених вище даних вважаю, що мій доход, з якого необхідно сплатити прибутковий податок за 2005 рік, становить 15833 гривень.

3.2. Одночасно повідомляю, що в наступному 2006 році я передбачаю одержати сукупний оподатковуваний доход ____-____ гривень.

РОЗДІЛ 4

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Перелік власності

Місце знаходження

Вартість за даними інвентарбюро (грн.)

Площа виділеної земельної ділянки

(в кв. метрах)

1

2

3

4

1. Жилий будинок

-

2. Власна квартира

М. Одеса, вул. Мирна 2 кв.10

205000,00

3. Дачний будинок

С.Петровське

56000,00

4. Земельні ділянки

С.Петровське

*

2000,00

5. Транспортні засоби (легкові, вантажні автомобілі, мотоцикли, моторні човни):

Марка Chevrolet Модель Aveo

Правильність зазначених у цій декларації відомостей

СТВЕРДЖУЮ Іванова ____________________________22.02.2006 р.

(підпис, дата)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Конституція України (зі змінами та доповненнями). – Х.: «Одиссей», 2005. – 113с.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами та доповненнями)// Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року (зі змінами та доповненнями).

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року (зі змінами та доповненнями).

Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року (зі змінами та доповненнями).

Податковий кодекс України: Проект Закону // http://www.rada.gov.ua

«Про систему оподаткування» Закон УРСР від 25 червня 1991року (зі змінами та доповненнями). // Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».

«Про державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів» Закон України від 22 грудня 1994 року(зі змінами та доповненнями). // Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».

«Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування» Закон України від 4 червня 1997 року. // Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».

«Про податок на додану вартість» Закон України від 03 квітня 1997 року (зі змінами та доповненнями). // Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».

«Про фіксований сільськогосподарський податок» Закон України 17 грудня1998 року (зі змінами та доповненнями). // Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».

«Про податок з доходів фізичних осіб» Закон України від 22 травня 2003 року (зі змінами та доповненнями). // Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».

«Про державну підтримку малого підприємництва» Закон України від 19 жовтня 2000 року. // Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».

«Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» Закон України від 23 березня 1996 року (зі змінами та доповненнями). // Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».

«Про оподаткування прибутку підприємств» Закону України від 28 грудня 1994 року(зі змінами та доповненнями). // Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».

«Про доповнення Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» Закон України «від 17 червня 1993 року. // Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».

«Про Державну податкову службу в Україні» Закон України 4 грудня 1990 року (зі змінами та доповненнями). // Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».

«Про порядок погашення зобов'язань платників податків

назад |  6  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Программа все равно должна выполнить все очевидно необходимые вещи и еще многое такое, что всегда остается скрытым от нашего понимания.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100