Рефераты на украинском
Державний бюджет та державний борг в Україні - Макроекономіка -численних порушень, а відтак до втрат державних коштів;

- неповне відображення в бюджеті доходів, які одержують бюджетні установи, органи виконавчої влади від використання власності й здійснення позабюджетної діяльності, що створює систему неконтрольованості у використанні державних коштів та майна.

І щоб говорити про хоч якусь стабілізацію економіки України, а також про подальший розвиток бюджетної системи, потрібно перш за все вирішити ці проблеми.

Підсумовуючи статистику щодо державного боргу слід звернути увагу на те, що навіть до 1999 року спостерігався такий рівень показників, які характеризують рівень державного зовнішнього боргу України як безпечний та спроможність його відповідного обслуговування. Це дозволяє зараховувати Україну в коло країн, з малоймовірною можливістю виникнення боргової кризової ситуації. В той же час зменшення частки залучення коштів з боку міжнародних фінансових організацій, несприятливі умови запозичення коштів з зовнішніх ринків капіталу, слабкість внутрішнього ринку капіталу надає особливої гостроти виникненню боргової кризи, що підтверджується можливим зменшенням кредитних рейтингів України та висновками міжнародного фінансового співтовариства щодо ризикового стану державних фінансів України. Таким чином, поточна боргова криза в Україні в першу чергу обумовлена наступними чинниками:

- слабе законодавче та нормативне поле, неоптимальна організаційна структура управління державним

боргом;

- неузгодженість фіскальної та монетарної політики;

- неузгодженість фіскальної політики в частині регулювання бюджетним дефіцитом та політики управління державним боргом;

- майже повна відсутність аналізу використання залучених з зовнішніх джерел коштів.

Отже, на нашу думку, це і є основні проблеми сучасного несприятливого становища України, і щоб рухатись далі ми перш за все повинні справитись з наведеними вище проблемами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Гордей О.Д. Роль державного бюджету у забезпеченні росту добробуту населення // Вісник національного університету імені Тараса Шевченка -2002 - №60 - С.28

2. “Макроекономіка за редакцією А.Г. Савченка.- Київ.: "Либідь" - 1995 - 132c.

3. Пільги з бюджету-2001// Урядовий кур’єр - 2001 - №11 - С.7

4. Полозенко Д.В. Державний бюджет України і його грошове наповнення// Фінанси України - 2004 - №3 - С.21

5. Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - К.: КНЕУ - 2002 - 253с.

6. Радионова В.М. Современные требования к бюджетному законодательству// Финансы - 1998 - №7 - С.11

7. Буковинський С.А. До питання про бюджетний кодекс України // Фінанси України - 2003 - №4 - С.4

8. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник - К.: Ніос - 2000 - 123с.

9. Вахтенко Т.П. Державний борг України та його економічні наслідки - К.: Альтепрес - 2000 - 183с.

10. Рожко О.Д. Державний борг у забезпеченні економічного зростання // Фінанси України - 2003 - №1 - С.84-85

11. Вахненко Т. До питання про бюджетну класифікацію // Фінанси України - 1996 - №8 - С.32

12. Б’юкенен Дж.М. Сочинения / Пер. с англ.. Т. 1 (Гл.ред. кол.: Нуреев Р.М. и др.). М.: Таурус Альфа - 1997 - 218c.

13. Огонь Ц.Г. Доходи бюджету як домінанта фінансової стабільності держави // Фінанси України - 2005 - №6 - С.22

14. Закон України: № 2117- ВР 12 від 14.02.1992р.; № 2801 - 12 від 19.11.1992р.

15. Огонь Ц.Г. Доходи бюджету України : Теорія і практика: Монографія - К.: КНТЕУ - 2003 - 188-189c.

16. За даними Державного комітету статистики

17. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами - К:.АДЕФ-Украина - 1996 - 534с.

18. Шевчук В. Фіскальна політика : необхідність збалансованого бюджету// Фінанси України - 1997 - № 5 - C.24

19. Сова О.Ю. Проблема дефіцитності Державного бюджету і шляхи її розв’язання // Фінанси України - 2004 - №5 - С. 15

20. Бондарук Т.Г. Механізм управління та обслуговування державного боргу // Фінанси України - 2003 - №4 - С.14-15

21. Асадчий Г.В. Структура та динаміка державного боргу України // Формування ринкових відносин в Україні - 2002 - №2 - С.59-65

22. Іваненко Ю. Державний борг України в цифрах і не тільки. Чи є необхідність у його достроковому погашенні? // Вісник НБУ - 2003 - №12 - С.4-5

23. Закон України “Про державний бюджет України на 2002 рік” // Фінанси України - 2002 - №3 - С.21

24. Климко Г.Н., Матвієнко А.С. Проблема ефективності використання іноземних кредитів в економіці України // Фінанси України - 1997 - №2 - С.30

25. Финансы и кредит СССР: Ученик / А.А. Дробозина, Д.А.Деменцев и др. - М.: Финансы и статистика - 1982 - 148с.

26. Вахтенко Т. Державні запозичення в Україні: підсумки 1998 року // Банківська справа - 1999 - №2 - С.21

назад |  3 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Любовь греет, когда ей занимаешься!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100