Рефераты на украинском
Персонал у маркетинговій роботі - Маркетинг -Сучасний ринок стає все більше насиченим. Значна кількість товарів буквально «розштовхує» один одного, щоб привернути до себе увагу споживачів. За таких умов кваліфіковані працівни­ки служби маркетингу та її комунікаційного підрозділу змушені постійно шукати нові, досконаліші прийоми продажу товарів. Успіхи комунікацій підприємств економічно розвинутих країн незаперечно доводять, що нині, як ніколи раніше, маркетингова політика комунікацій є запорукою успіху будь-якого бізнесу, а діяльність багатьох менеджерів з маркетингових комунікацій стає відомою в усьому світі.

Дослідження показали, що тільки ті підприємства, які будують комунікації з метою задоволення суспільних очікувань, домагаю­ться рівноваги між трьома цілями маркетингу: прибутком підпри­ємств, потребами споживачів та інтересами суспільства. Сучасні фахівці розглядають маркетинг вже не з позиції «чотирьох р», а з позиції «чотирьох с», тобто: потреби споживача (customer needs and wants), витрати споживача (cost to the customer), зручність (convenience) та обмін інформацією. Отже, фахівці з маркетингу і маркетингової політики комунікацій можуть роз­раховувати на успіх, якщо вони зможуть задовольнити потреби споживача економно, зручно і за доброго взаєморозуміння.

Головні ділові якості менеджера з маркетингових комунікацій підприємства можна охарактеризувати так:

• схильність до стратегічного планування, уміння передбачати)

тенденції розвитку економіки, визначати свою ринкову нішу і діяти у відповідний спосіб;

• уміння приймати правильні та своєчасні рішення;

• бажання не задовольнятися досягнутим, а постійно розцінювати масштаби своєї діяльності;

• здатність приймати нестандартні рішення;

• уміння брати на себе відповідальність;

• уміння постійно вчитися, пристосовуючись до змін бізнесо­вої ситуації;

• добре розвинута інтуїція і здатність до аналітичного мислення;

• здатність до критичної оцінки своїх дій;

• уміння концентрувати увагу на вирішенні проблем, а не на пошуках винних;

• знання людей, уміння брати на роботу таких спеціалістів, які не бояться ризику і не перекидають свою роботу на інших.

Зрозуміло, що люди не народжуються професійними маркетологами: характер і знання виховуються й удосконалюються ро­ками. Проте коли підприємство (фірма) бере на роботу молодого спеціаліста, воно має право вже з перших днів висунути до нього ті засадні вимоги, які визначають його професійну придатність:

• широка професійна підготовка, що виходить за межі, вузької спеціалізації;

• розуміння важливості свого підрозділу для виконання тих завдань та вирішення тих проблем, що стоять перед підприємст­вом;

• оптимізм та здатність впливати на інших людей, рішучість та вміння спонукати інших до дії;

• здатність не тільки створювати досконалі плани маркетингових комунікацій, але наполегливо й ретельно виконувати ці плани;

• відданість підприємству;

• здатність до виправлення своїх помилок;

• уміння переконувати людей;

• фізична й духовна витривалість, здатність підтримувати нормальні ділові стосунки з іншими спеціалістами, схильність до лідерства.

Від кваліфікації працівників підрозділу маркетингових кому­нікацій багато що залежить, крім обсягу продажу товарів, — пре­стиж підприємства, його авторитет у покупців, перемога над чис­ленними конкурентами, бо свідоме споживання базується тільки на виборі покупцем даного підприємства або його товарів з-поміж значної кількості до них подібних.Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Настоящий охотник определяет возраст медведя по количеству засосов на лапах.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100