Рефераты на украинском
Програми архіватори WinRAR - Комп'ютерні науки -Програма WinRAR призначена для створення і керу­вання архівними файлами. Вона є 32-розрядною версією архіватора RAR для ОС Windows 95, 98 і N7.

Програма WinRAR забезпечує:

• повну підтримку архівів RAR і ZІР;

• високий ступінь стиснення інформації завдяки висо­коефективному алгоритму стиснення даних;

• стиснення мультимедіа файлів за допомогою спе­ціального алгоритму;

• підтримку технології Drag and Drop;

• керування архівами форматів САВ, АRJ і LZH;

• підтримку неперервних архівів (ступінь стиснення інформації в них на 10—50% більший, ніж звичайни­ми методами стиснення);

• підтримку багатотомних архівів;

• створення звичайних і багатотомних архівів, що роз­паковуються (SРХ, від англ. SelF-eXtracting);

• відновлення фізично пошкоджених архівів;

• підтримку додаткових функцій (шифрування, додання архівних коментарів, протоколювання помилок та ін.)

Для запуску програми WinRAR необхідно двічі клац­нути мишею на значку додатка або на Його ярлику. При цьому на екрані відображається головне вікно програми аналогічно вікну папки Windows 98.

Архіватор працює в режимі керування файлами або архівами. При завантаженні програми WinRAR активним є режим керування файлами. Для входження в режим керування архівами треба двічі клацнути мишею на Імені архіву, знаходячись у режимі керування файлами.

Головне вікно програми WinRAR містить смугу заго­ловка, рядок меню, панель інструментів, рядок стану і ро­бочу область.

У смузі заголовка є кнопки системного меню, згортан­ня, розгортання та закриття вікна, а також відображають­ся імена поточного диска, папки і програми WinRAR.

Рядок меню включає шість меню: Файл, Команди, История, Избранное, Параметри і ?.

Файл містить команди для вибору і/або перегляду вмісту дисків та папок, а також їх закриття.

Команди включає команди виконання основних функцій програми WinRAR.

История відображає імена файлів, з якими виконува­лися дії останнім часом.

Избранное забезпечує додання папок і архівів у папку Избранное.

Параметри містить команди для встановлення пара­метрів програми WinRAR.

Меню «?» забезпечує доступ до довідкової системи програми WinRAR.

На панелі інструментів знаходяться кнопки, що повто­рюють пункти з меню Команди, а також список дисків, який розкривається для зміни диска.

У робочій області вікна відображається вміст поточної лапки (в режимі керування файлами) або вміст архіву (в режимі керування архівами).

Для кожного файла показуються ім'я, розмір, тип і да­та його зміни, а для файлів в архіві додається ще й розмір після архівації.

Для переходу до батьківської папки требадвічі клац­нути мишею на папці «..» або натиснути на клавішу «Васkspace».

На панелі інструментів відображаються кнопки ко­манд, що відповідають режимам керування файлами й архівами.

У рядку стану знаходяться кнопки «Диск» (для зміни поточного диска) і «Ключ» (для введення пароля). За за­мовчуванням значок ключа має жовтий колір, після вве­дення пароля — червоний. У середній частині рядка ви­водиться розмір виділених файлів або поточний стан, у правій — загальна кількість файлів у поточній папці та їхній розмір.

Основні команди і відповідні кнопки панелі інструментів WinRAR

Команда

Кнопка, клавіша

Режим керування

Дія

1

2

3

4

5

1

Добавити файли в архів

Добавить, <А1t+А>

Файлами

Створення архіву

2

Просмотреть файл

Просмотр, <Аlt+V >

Файлами, архівами

Перегляд вмісту файла за допомогою вбудованої програми перегляду

3

Усунення файлів

Удалить, <А1t+D>, <Del>

Те саме

Вилучення файлів і папок у Кошику вилучення архівних файлів та папок назавжди

4

Восстано­вить архив

Поправить, <А1t+R>

Файлами

Відновлення зіпсованого архіву RAR або ZIР; новий архів має ім'я recover.rar або reconst.rar

5

Оценить степень сжатия

Оценить, <Аlt+S>

Те саме

Оцінювання можливостей та часу стиснення файлів і папок за допомогою різних форматів та методів стиснення

6

Извлечь из виділених архивов

Извлечь, <А1t+Е>

- // -

Добування всіх файлів з одного або кількох архівів

7

Протестувати виділені архіви

Тест, <А1t-Т>

- // -

Тестування файлів з одного або кількох архівів; помилки під час тестування відображаються у вікні “Диагностические сообщения”

8

Витягнути файли из архива

Извлечь, <Аlt+Е>

Архівами

Добування файлів і папок з одною архіву у поточну папку

9

Перекинути в другу палку

Извлечь в, <А1t+А>

Те саме

Добування файлів і папок з одного архіву в указану папку

10

Протестировать файли в архиве

Тест, <Alt+Т>

- // -

Тестування файлів і папок з одного архіву; помилки під час тестування відображаються у вікні “Диагностические сообщения»

11

Добавить информаиию для восста-новления

Зашита,

<А1t +Р>

- // -

Додання інформації для відновлення у відкритий архів

12

Запретигь изменения в архиве

Заирет, <А1t+L>

- // -

Заборона змін в архіві за допомогою програми WinRAR (блокування важливих архівів)

13

Преобразовать архив в SFX

SFХ, <Аlt+S>

- // -

Перетворення архіву на архів, що саморозпаковується

14

Информация об архиве

Инфо, <А1t+І>

—— » ——

Відображення інформації про вддкритий архів

Щоб витягти файли у потрібну папку, треба викона­ти команду Команди — Извлечь в другую палку або клацну­ти мишею на кнопці «Извлечь в». У діалоговому вікні, що з'явиться на екрані, слід позначити папку і клацнути ми­шею на кнопці «ОК».

Під час добування файлів відображається вікно із ста­тистикою. У разі виникнення помилок з'явиться вікно діагностичних повідомлень.

Отже, використання команд МS DOS не є найкращими для створення файлів архівів. Більш доцільно використовувати для створення архівних копій спеціально розроблені програми, наприклад програми WinRar. В чому ж полягає ефект таких програм:

заархівовані архіватором програми займають в середньому від 20 до 90% свого початкового обсягу, що дозволяє на тій же кількості носіїв зберігати більшу кількість інформації.

архіватор об'єднує групу програм під одним іменем, що дозволяє запобігати втраті деяких файлів.

можливе поновлення в архіві тільки нових версій файлів.

архіватор зберігає в архіві імена каталогів та файлів.

надає можливість написання коментарів до архіву.

користувач створює архівні файли.

ЛІТЕРАТУРА

1. Фигурнов В,3. IBM PC для пользователя.- М.: Финанси й статистика, ЮНИТИ. 1992.- 365 с.

2. Калабин С.И., Голик Л.В.,Пустовит А.В., Козакова Е.В. Справочник пользователя IBM PC. -К: КП "Техинком" МИП "Арфа", ' 1991.-112 с.Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
По факту исчезновения мужа возбуждено... два соседа
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100