Рефераты на украинском
Колонтитули - Комп'ютерні науки -Area Information Service)
Служба пошуку розподіленої інформації

1. WAIS-протокол Internet, що дозволяє здійснювати пошук інформації в Internet відповідно до бібліографічного стандарту Z39.50.
2. Інформаційно-пошукова система, побудована відповідно до WAIS-протоколу. В даний час WAIS-системи повсюдно інтегруються із середовищем WWW.

Web

Походить від англійського Web - "павутиння". При згадуванні у зв'язку з Internet, вживається як синонім WWW.

Web-design
Web-дизайн

Комплекс робіт із створення Web-документів. Включає в себе розробку основної ідеї й архітектури Web-сайту, верстання (гіпертекстову розмітку) тексту, розміщення елементів мультімедіа, розробку власних графічних елементів та інше.

Web-mail
Web-пошта

Internet-сервіс доставки документів із Web-серверів електронною поштою.

Web-page
Web-сторінка, Web-документ

Складова частина Web-сайта. Web-сторінка - це електронний документ, який може включати в себе текст, зображення, JAVA аплети та інші Web-елементи. Web-сторінка може бути сформована статично або динамічно.

Web-Portal
Web-портал

WWW-сервіс, в основі якого лежить ідея створення уніфікованого інтерфейсу для ефективного доступу до інформації та об'єднання в одному місці великої групи Internet-сервісів. Головна технологічна тенденція Web-порталів на цей час складається в конвергенції Web-інформації з програмним забезпеченням настільних систем.

Web-Site
Web-сайт

Походить від англійського "site"(ділянка). Web-сайт є сукупністю Web-сторінок, розміщених на будь-якому сервері в Internet, що об'єднані і пов'язані між собою за змістом або за допомогою посилань. Доступ до Web-сайту забезпечується з використанням протоколу HTTP.

Webmaster
Web-майстер

Системний адміністратор Web-серверу або Web-сайту.

White Pages
"Білі сторінки"

Мережній аналог популярних телефонних довідників. Систематизовані каталоги інформаційних ресурсів і структуровані списки користувачів мережі Інтернет.

Weighting
Ваговий коефіцієнт

Коефіцієнт, який приписується лексичній одиниці в документі та враховується для обчислення чисельного значення релевантності. Ваговий коефіцієнт може залежати від розташування лексичної одиниці в документі, абзаці, реченні. Крім того, ваговий коефіцієнт безпосередньо залежить від змісту лексичної одиниці, її відповідності тематиці пошукової системи, частоти зустрічання в документі. Вагові коефіцієнти можуть приписуватися лексичним одиницям як у індексі інформаційно-пошукової системи, так і у запитах користувача.

WWW (World Wide Web)

Графічний сервіс Internet, призначений для гіпертекстового зв'язування мультімедійних документів у Мережі. Встановлює універсальні інформаційні зв'язки між цими документами незалежно від їхнього фізичного розміщення у Мережі. Для завантаження Web- документів і інших даних із WWW серверів використовує протокол HTTP.

WWW-server
WWW-сервер

1. Сукупність Web-сторінок, об'єднаних загальною ідеєю і дизайном, що розташовуються, як правило, на одному комп'ютері (див. Web-сайт).
2. Серверне програмне застосування, яке використовується для публікації та надання інформації на World Wide Web.

WYSIWIG (What You See Is What You Get)
"Що бачиш, те й одержиш"

Абревіатура для позначення парадигми комп'ютерного дизайну. Інтерфейс редагування, у якому файл, що створюється, відображається точно так, як буде поданий кінцевому користувачу.

Z39.50

Інформаційно-пошуковий протокол для бібліографічних систем. Покладений в основу служби пошуку розподіленої інформації в Internet -WAIS.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Ваша киска купила бы "Вискас"... держи Мурку крепче.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100