Рефераты на украинском
Робота із запитами в Access - Комп'ютерні науки -деякій таблиці, і інші користувачі не можуть мата доступу до даних цієї таблиці до тих пір, допоки не завершиться виконання запиту.4. ЗАПИТИ НА ЗМІНУ ДАНИХ

Для пошуку окремого запису в базі даних і зміни в ній значення поля досить режиму таблиці. Але що робити, якщо потрібно провести однакові зміни в більшій кількості записів. Виконання заміни в кожному окремому запису недоцільно.

Перед тим, як приступити до створення запиту на поновлення записів в базі даних, потрібно створити запит на вибірку з умовою відбору, який дозволяє знайти всі записи, які підлягають поновленню. Після того, як Access вибери потрібні записи, користувачу не складно буде перетворити запит на вибірку в запит на поновлення або в інший тип запита на зміну.

Запит на поновлення

Допустимо, що запит на вибірку створений. Тепер можна змінити запит так, щоб він поновлював рядки таблиці. В режимі конструктора в меню Запросіснують команди для чотирьох типів запитів на зміну: Созданиетаблицы, Обновление, Добавление, Удаление. Окрім цього, для перетворення типу запита можна скористатися списком кнопки Тип запросана панелі інструментів. Треба вибрати пункт Обновление, щоб перетворити запит на вибірку в запит на поновлення.

При подібному перетворенні запита Access змінює заголовок його вікна і додає рядок Обновлениев бланк QBE. Він використовується для введення нових значень (або виразів), які повинні замінити в відібраних записах існуючі дані.

Якщо потрібно повністю убезпечити себе від любих випадковостей, то перед виконанням запиту на поновлення робиться резервна копія таблиці. Для цього перейти в вікно бази даних, вибрати таблицю, яка буде поновлюватися, і скористатися командою Правка/Копировать. Потім вибрати команду Правка/Вставитьі, коли Access виведе на екран відповідне вікно діалогу, надасть копії таблиці інше ім’я.

Щоб виконати запит на поновлення, треба вибрати команду Запрос/Запускабо натиснути кнопку Запускна панелі інструментів. Access продивиться таблицю і визначить кількість рядків, які поновлюються, а потім виводить на екран вікно діалогу. Щоб провести поновлення даних, потрібно натиснути кнопку Дав вікні діалогу. Якщо користувач бачить, що число поновлюваних рядків в вікні діалогу не відповідає очікуваній кількості або не впевнений, що Access поновить потрібні записи або поля, натиснути кнопку Нет, щоб відмовитися від виконання запиту і поновлення даних. Після виконання запиту можна перевірити зміст таблиці, щоб впевнитися, що зміна даних проведена правильно.

Щоб повторити запит на зміну, потрібно вибрати його в вікні бази даних і натиснути кнопку Открыть. Після запуску запита на зміну з вікна бази даних Access виводить на екран вікно діалогу, яке запитує підтвердження для його виконання. В вікні підтвердження натиснути кнопку Да, щоб завершити поновлення даних. Якщо треба відмінити вивід на екран вікна підтвердження, вибирається команда Вид/Настройкаі на вкладці Правка/поисквікна діалогу Параметрыв секції Подтверджениезнімається прапорець Запросов на изменение.

За допомогою запита на поновлення можна за один раз змінити значення декількох полів, включивши їх у бланк запиту і визначивши вирази, які будуть використовуватися для поновлення цих полів. При цьому для обчислення нового значення деякого поля можна використати значіння інших полів.

Перед поновленням запису в базовій таблиці або запиті Access робить копію вихідного запису. Він використовує задані вирази до вихідного запису і вносить результат в копію. Потім він змінює зміст бази даних, переписуючи поновлену копію в таблицю.

Створення нової таблиці

Іноді потрібно зберігати в новій таблиці дані, які отримані за допомогою запита на вибірку. Створення нової таблиці прискорить роботу додатка, особливо якщо при виконанні запита об’єднуються декілька таблиць.

Збереження набору записів запита як таблиці корисно і в тому випадку, коли нашаровується підсумкова інформація і її треба довго зберігати після видалення з бази вихідних даних, на яких базувався запит.

Припустимо, існує запит на вибірку. Щоб перетворити запит на вибірку в запит на створення таблиці, треба вибрати команду Запрос/Созданиетаблицы. Access виведе на екран вікно діалогу Создание таблицы. Користувач вводить ім’я для підсумкової таблиці і тисне кнопку ОК, щоб закрити вікно діалогу.

Закінчивши з установками в запиті на створення таблиці, можна виконати його за допомогою команди Запрос/Запускабо кнопки Запускна панелі інструментів. Access створює записи, розміщає їх в нову таблицю і інформує користувача про кількість рядків, які вставляються в таблицю, на екран виводиться вікно діалогу для підтвердження створення таблиці. Натиснути кнопку Да, щоб створити нову таблицю і помістити до неї записи. Після цього потрібно переключитися в вікно бази даних і клацнути по вкладці Таблицы, щоб відкрити список таблиць. Вибирається в ньому тільки що створену таблицю і відкривається вона в режимі таблиці. Можна оглянути отримані дані. В режимі конструктора можна змінити імена полів або формати.

Запит на додавання

За допомогою запиту на додавання можна скопіювати вибрані записи і вставити їх в іншу таблицю. Окрім того, запит на додавання можна використати для перенесення даних з іншого джерела в свою базу даних, щоб потім відредагувати отримані дані і вставити їх в існуючу таблицю.

Запит на додавання, подібно запиту на створення таблиці, дозволяє зібрати обчислені підсумкові дані і зберегти їх в визначеній таблиці. Одна з переваг запиту на додавання в тому, що є можливість повністю визначити поля і задати їх властивості перед вставленням даних в кінцеву таблицю. Недоліком цього типу запитів є велика ймовірність помилок, оскільки дані, які додаються, можуть не відповідати типам полів кінцевої таблиці.

Перед виконанням запиту на додавання можна запустити його як запит на вибірку (як і в випадку інших запитів на зміну), щоб впевнитися в тому, що копіюються потрібні записи. Можна взагалі почати з побудови запита на вибірку, виконати його і тільки після цього перетворити його в запит на додавання. Також можна відразу створити запит на додавання і перевірити дані, що додаються, переключившись з режиму конструктора в режим таблиці.

Після перевірки правильності додавання записів можна виконати запит прямо з вікна конструктора або зберегти і потім запустити його з вікна бази даних.

Цікавим прикладом використання запитів є добування застарілих даних з робочої таблиці і копіювання їх в архівну таблицю. З часом в основній таблиці можуть накопиться тисячі записів - контракти або замовлення, які вводяться на протязі ведення справи. Скоріше за все дані річної давнини для поточної роботи на потрібні. Періодично прибираючи в архівні таблиці “старі” дані, збільшується швидкодія основних частин додатку.

Помилки при виконанні запитів на зміну

Перед внесенням відповідних змін в базу даних Microsoft Access аналізує запит і дані, які змінюються при його виконанні. При наявності помилок Access завжди дає користувачу можливість відмінити виконання запиту на зміну.

Під час виконання запита на зміну Access розрізняє чотири категорії помилок:

нного ключа. Ця категорія помилок виникає при спробі додавання або зміни деякого запису в таблиці, яка приводить до появи дублюючого значення первинного ключа або унікального індексу. Access не буде поновлювати або додавати записи, які створюють такі значіння. Щоб запобігти конфлікту перед спробі додати такі записи користувач потрібен змінити значення первинного ключа в вихідній таблиці.

- Помилки перетворення даних. Помилки цієї категорії виникають в тих випадках, коли вставляються дані в існуючу таблицю і при цьому видно, що тип даних полів-отримувачів не співпадає з типом даних полів-джерел. Наприклад, помилка виникає, якщо додаються текстові значіння до поля, що містить цілочисельні дані, а текстове поле містить літерні символи або надто довгий рядок цифрових символів. В запиті на поновлення помилка перетворення може виникнути, якщо використовується формула, яка пробує провести обчислення над полем, яке містить букви.

- Блокування запису.Помилки цієї категорії виникають, коли при виконанні запиту на видалення або на поновлення використовується таблиця, до якої мають доступ інші користувачі мережі. Access не може провести поновлення записів, які в цей час поновлюються іншими користувачами. Необхідно зачекати деякий час і спробувати знову виконати поновлення або видалення в той момент, коли дані записи більше ніхто не використовує.

- Порушення умов на значення. Якщо записи, що вставляються або поновлюються, не задовольняють умові на значення для деякого поля або для таблиці, Access повідомляє про помилку і не проводить вставку або поновлення подібних записів.

Видалення групи записів

Видалити групу записів з бази даних можна за допомогою запита на видалення. Після підведення підсумків і копіювання старих записів (наприклад, контрактів) в архівну таблицю, ці записи краще видалити з основної таблиці. Очевидно, що подібна операція буде виконуватися не однократно. Тому можна створити запит для автоматичного відбору на основі поточної дати записів, які видаляються. З іншого боку, в запит можна включити параметр, щоб користувач міг вказати потрібну дату після запуску запита на видалення. В любому випадку користувачу не прийдеться змінювати визначення запиту перед кожним його запуском.

Як і у випадку запита на поновлення, корисно спочатку вияснити, які саме записи будуть видалені запитом. Тому починають з запита на вибірку, який відбирає їх. Якщо запит на вибірку вибрав ті самі записи, що були скопійовані в архівну таблицю за допомогою запита на додавання, то можна повернутися в режим конструктора, щоб запустити запит і видалити ці рядки з основної таблиці.

У зв’язку з тим, що не можна продивитися видалені записи, розумно зробити резервну копію таблиці, особливо у тому випадку, якщо запит на видалення виконується уперше. Для створення копії таблиці виконується процедура, яка описана в розділі “Виконання запиту на поновлення”.

Запит на вибірку, відкритий у режимі конструктора, можна перетворити в запит на видалення, виконавши команду Запрос/Запуск. Вносити в запит які-небудь додаткові зміни не потрібно. Щоб Microsoft Access видалив записи, потрібно вибрати команду Запрос/Запускабо натиснути кнопку Запускна панелі інструментів. Якщо в запит включений параметр, потрібно ввести його значення в вікно діалогу Введите значение параметра. Access відбере записи, які підлягають видаленню, і виведе на екран вікно діалогу для підтвердження видалення. Для завершення процесу видалення натиснути кнопку Да. Якщо виникають сумніви в необхідності цієї операції, натискається кнопка Нет, щоб відмінити виконання запиту на видалення.

Тепер ми знаємо, як скопіювати старі записи в архівну таблицю, як забезпечити копіювання в архівні таблиці супутніх записів, як видалити старі записи з основної таблиці. Для ефективної роботи додатку також необхідно проглядати основні таблиці і видаляти з них записи з даними, які не використовуються.


ЛІТЕРАТУРА:

1. Вейскас Джон. Эффективная работа с Access 7.0, - Санкт-Петербург: 1998,-835 с.

2. Дейт К. Введение в системы баз данных, - Москва: 2000, -845 с.

3. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики, - К: 1997,- 300 с.

4. Послед Борис Access 2000. Базы данных и приложения. Лекции и упражнения. – К: ДиаСофт. – 2000, -512 с.

5. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. Витяг з державних санітарних правил і норм.- Під редак. проф.Сачкова Л.С.,- Київ: 2000,- с.738-739.

манов Г.М. Человек и дисплей. – Ленинград: 1989.

7. Сибаров Ю.Г.Охрана труда в вычислительных центрах. – Москва : 1990.


ВИСНОВКИ

В даній дипломній роботі була розглянута система керування базою даних (СКБД) Access, а власне організація запитів, різних за формою і змістом.

Було доведено, що запити – гнучкий і зручний інструмент обробки даних. Конструктор запитів в Accessдозволяє створити практично любий запит. Конструктор дозволяє проглядати запит трьома різними способами – безпосередньо конструктор, режим SQL (в роботі не розглядався) і набір даних (таблиця).

Слід враховувати, що запит не зберігає дані. Якщо необхідно зберегти проміжні дані, то робити це необхідно в новій таблиці, скопіювавши і вставивши стару таблицю.

В частині 1 було розглянуто створення запитів на вибірку даних і їх поновлення. Звичайно, для побудови запиту використовується конструктор, в якому розміщений бланк запиту QBE (Query By Example - запит по зразку). Саме тут виконується вся робота по створенню нового запиту. В кожний рядок бланка записуються різні умови: вибір полів, сортування, умови відбору.

Умови відбору даних різноманітні: за конкретним значенням поля, за допомогою спеціальних операторів OR, AND, BETWEEN, IN, LIKE. Також розглянуті умови відбору для дати і часу, використання параметрів запиту з відповідним типом даних, згаданий спосіб створення запиту на основі іншого запиту.

Всі можливості запитів, які основані на одній таблиці, відповідають і створенню багатотабличних запитів. Ці запити здатні відбирати дані з декількох таблиць, що особливо корисно при створенні таких компонентів систем керування базами даних, як форми і звіти.

Для полегшення роботи користувача, особливо початківця, рекомендоване створення запиту за допомогою майстра запитів.

В частині 2 розглянута можливість обчислення будь-яких полів таблиці і створення нового поля таблиці на основі обчислюваного виразу. Обчислювані вирази будуються за допомогою арифметичних операцій над полями таблиці. Для побудови складних виразів використовується Построитель выражений.

Особлива увага приділяється створенню підсумкових запитів (підсумкові функції Access), які є результатом по групам даних.

В частині 3 розглянутий такий тип підсумкових запитів, як перехресні запити. Вони дозволяють побачити обчислювані значення в вигляді перехресної таблиці, яка нагадує електронну.

В частині 4 показані запити на зміну даних, які допомагають зручно змінювати дані одразу в декількох записах. Також можна створювати нові таблиці, запити на додавання (з інших баз даних в нашу). Запити такого типу допомагають видаляти записи, групи записів.

В частині 5 розглянуті питання безпеки праці і вимоги до виробничого освітлення робочого місця.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Лучшее средство от похмелья – оставаться пьяным.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100