Рефераты на украинском
Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші. - Комп'ютерні науки -1.5pt;border-right: none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

РедагуванняРядок стану (EditStatus line)

Рядок стану в режимі редагування має такий вигляд:

Рядок Стовпець

Edit: C:filename.ext Line 2 Col 3 26,432 Free 32

Файл модифікований Вiльна пам'ять Код символу

Ліве/Праве меню, що спускається

(Left/Right pull-down menus)

Ліве та праве меню дозволяє змінювати ліву і праву панелі системи Norton Commander:

Ліва панель

Права панель

C:

1-2-3 View

file.wk1

A B C D E

1

2

3

C:>

ПанеліДовiдка по клавіатурі (PanelsKeyboard reference)

Перемикання панелей

Tab

Вмикання/Вимикання панелей

^O

Вмикання/Вимикання неактивної панелі

^P

Перестановка панелей

^U

Вмикання/Вимикання інформації про панель

^L

Вмикання/Вимикання рядка функціональних клавіш

^B

Перечитання каталогу/дерева

^R

Селектування/Вiдмiна селектування файлу

Ins

Селектування групи файлів

сірий +

Вiдмiна селектування групи файлів

сірий -

Повернення до батьківського каталогу (cd )

^

Команди історії

Попередня команда

^E або , коли панелі вимкнуті

Наступна команда

^X або , коли панелі вимкнуті

Недавня команда

символ(и) + Enter

Командний рядок

Рух курсору

Видалення

Символ уліво

^S

Символ уліво

BS

Символ управо

^D

Слово уліво

^W або ^BS

Слово уліво

^A

Над курсором

^G або Del

Слово управо

^F

Слово справа

^T

Рядок

^Y

Елементи меню Коротко/Повно (Brief/Full menu items)

Є два способи перегляду імен файлів у каталозі: короткий та повний. Короткий показує три колонки файлів, повний одну колонку файлів разом з розміром, датою та часом створення файлу.

Коротка панель

Name

Name

Name

name1 ext

name2 ext

name3 ext

Повна панель

Name

Size

Date

Time

name1 ext

10894

3-12-94

12:34p

Пошук файлу

Тримайте клавішу Alt натиснутою i наберiть на клавіатурі першу літеру файлу, який Ви шукаєте. Внизу файлової панелі з'явиться рамка дiалогу швидкого пошуку:

Search: a_

Пiсля цього Ви можете набирати наступні літери імені файлу (продовжуючи утримувати клавішу Alt натиснутою), натиснути клавішу Esc для припинення дiалогу або натиснути Ctrl+Enter для переходу до наступного файлу, що відповідає набраним літерам.

Зауваження

Приховані файли показуються з символом "" між іменем та розширенням, якщо встановлена відповідна опцiя в меню Configuration...

Формат дати i часу визначається оператором "country=" файлу config.sys.

Панель інформації (Info panel) Ctrl+L

Панель інформації виводить повідомлення про пам'ять та дисковий простір Вашого комп'ютера.

Info

The Norton Commander, Version 4.0

10 May 1993

655 360 Bytes Memory

500 000 Bytes Free

31 977 472 total bytes on drive C:

567 296 bytes free on drive C:

199 files and 3 directories

use 5 965 824 bytes in

C:WINDOWS

Сюди заноситься коротка інформація про каталог

Зауваження

Коротку інформацію про каталог (допускається кирилиця) Ви можете занести, переключившись на панель інформації та натиснувши клавішу F4 (Edit). Натиснiть Esc для завершення редагування. Ця інформація зберігається в файлі dirinfo у відповідному каталозі та виводиться на екран при вмиканні панелі інформації.

Ctrl+L перемикає неактивну панель між панеллю інформації i тією панеллю, яка була раніше (дерево, файли, швидке переглядання).

Число файлів, їх розмір та каталог відносяться до сусідньої панелі. Ці рядки не виводяться, якщо інша панель не є файловою.

Панель дерева (Tree panel)

Ця панель відображає дерево (під)каталогiв поточного диска.

Змiнювання каталогiв

Використовуйте клавіші керування курсором для переходу в інший каталог, якщо встановлена опцiя "Auto change directory" в діалоговому режимі Configuration (Option).

Якщо ця опцiя не встановлена, то для переходу в інший каталог треба додатково натиснути Enter.

Рух уверх i униз на тому ж рівні дерева

Використовуйте сірі клавіші + та на допоміжній цифровій клавіатурі.

Пошук каталогу

Тримайте клавішу Alt натиснутою та наберiть на клавіатурі першу літеру каталогу, який Ви шукаєте. Внизу панелі дерева з'явиться рамка дiалогу швидкого пошуку:

Search: g_

Наступні дії такі ж, як i при пошуку файлу.

Панель швидкого перегляду (Quick view panel) Ctrl+Q

Панель швидкого перегляду показує вміст файлу, що вказаний курсором на другій панелі, яка повинна бути короткою або повною файловою панеллю.

C:

1-2-3 View

file.wk1

A B C D E

1

панель

2

швидкого

3

перегляду

C:>

Ви можете використовувати клавіші керування курсором i клавіші PgUp, PgDn, Home, End для переміщення по всьому файлу. При перегляді баз даних для переміщення по записам використовуйте сірі клавіші + та на допоміжній цифровій клавіатурі.

Компресований (архівований) файл (Compressed File)

Компресування (архівування) файлів дозволяє тримати файли на диску у форматі, який потребує значно менше місця, ніж звичайно. Перед використанням ці файли треба декомпресувати (розархівувати).

Найбільш поширені архівовані файли мають розширення ARJ, ZIP, LZH. З усіма цими (та деякими іншими) файлами може оперувати Norton Commander версії 4.0. Він дозволяє проводити операції з архівами у панелі Compressed File Panels, яка подібна файловій панелі, у дуже простій і зручній формі.

Після вибору компресованого файлу у деякій файловій панелі й виконання команди, що розглядається, Ви одержуєте можливість продивитися вміст вибраного файлу в окремій стандартній панелі, заголовком якої є ім'я файлу. Ви можете проводити звичайні операції з цією панеллю та її вмістом.

Ви можете виконувати також наступні дії по компресуванню та декомпресуванню файлів.

Дія

Результат

ALT+F5

Компресування (архівування) селектованих файлів у файл, ім'я якого задається у діалозі

ALT+F6

Декомпресування (розархівування) вибраного файлу у (під)каталог, ім'я якого задається у діалозі

Панель зв'язку NC (Commander Link Panel)

Ця команда використовується для зв'язку двох комп'ютерів через послідовні порти COM1: і COM2:.

У зв'язаних за допомогою цієї команди комп'ютерах Ви можете виконувати операції по копіюванню, переміщенню, перейменуванню, видаленню файлів, зміненню їх атрибутів, а також по створенню та видаленню каталогiв. Вказані операції здійснюються, як правило, на комп'ютерi-хазяїнi (Master), який має кращі характеристики у порівнянні з комп'ютером-рабом (Slave).

Вмикання/Вимикання панелі (Toggle panel on/off)

Ctrl+F1 ліва панель Ctrl+F2 права панель

Вмикання/Вимикання лівої панелі

Tree

C:DOS

C:DOS

Ctrl+F1

C:>

C:>


Порядок сортування файлів (Sort order for files)

Ви можете керувати порядком, у якому Ви бачите файли в каталозі, використовуючи другу групу опцiй у Лiвому/Правому (Left/Right) меню:

Name сортування за іменем в алфавітному порядку;

eXtension сортування за розширенням в алфавітному порядку. Файли з однаковими розширеннями будуть відсортовані за іменем;

tiMe сортування за часом з найбільш недавніми файлами, розміщеними першими. Файли з однаковим часом будуть відсортовані за алфавітом;

Size сортування файлів за розміром з найбільшими файлами, розміщеними першими. Файли однакового розміру будуть відсортовані за алфавітом;

Unsorted показ файлів у тому ж порядку, в якому їх показує команда операційної системи DIR.

Зауваження

Каталоги завжди показуються на панелі перед будь-якими файлами до тих пір, поки Ви не вибрали опцiю Unsorted.

Iмена, що виводяться великими літерами завжди каталоги, імена, що виводяться малими літерами завжди файли:

DIR_NAME ім'я каталогу,

filename ім'я файлу.

Якщо панель невидима або не є файловою, то вибір порядку сортування перетворить її у файлову панель.

Повторне читання панелі (Re-read a panel)

Ця опцiя дає можливість повторно прочитати інформацію на панелі.

Далі наводиться список, як інформація перечитується для різних панелей, i коментується корисність цієї опцiї.

Файлова панель

Прочитати повторно каталог. Це корисно, якщо Ви замінили дискету у дисководi для гнучкого диска.

Панель дерева

Пересканувати диск. Norton Commander звичайно зберігає інформацію про дерево каталогiв у файлу, що зветься treeinfo.ncd, для швидкого доступу. Якщо Ви використовуєте DOS-команди mkdir або rmdir або, якщо інша програма створює або видаляє каталоги, Ви можете поновити вказаний файл за допомогою цієї опцiї.

Зауваження. Ctrl + R перечитує активну панель.

Фiльтр (fiLter)

Команда фільтра дозволяє Вам керувати тим, які файли виводяться на ліву чи праву файлові панелі. У цієї команди три опцiї:

Filter

Select files to display

() All files

всі файли

( ) Executable files

файли .com, .exe, .bat

( ) Custom:

за замовленням

[Ok] [Cancel]

All files звичайний випадок.

Executable files показуються лише програми та командні файли.

Custom допускає використання символів та ? шаблонів (масок) DOS для виведення на панель бажаних файлів.

Дисковод (Drive)

Alt+F1 ліва панель Alt+F2 права панель

Дана команда дозволяє швидко змінювати дисководи в лівій та правій панелях.

Приклад змінювання для правої панелі

Drive letter

Choose right drive

A B C D

Ви можете використовувати Alt+F1 або Alt+F2 для швидкого виводу списку дисководiв (розділів жорсткого диска). Для вибору дисковода натисніть відповідну літеру (можна також використовувати клавіші керування курсором з наступним натисканням Enter).

Якщо відповідна панель не є файловою, то після виконання цієї команди вона стане файловою.

Якщо в дисковод для гнучких дисків не вставлена дискета, то після деякої паузи на екрані з'явиться вікно з повідомленням про помилку:

Can't read the disk in drive A:

Press ENTER to try again, ESC to abort

or enter a different drive letter here A:_

Введiть літеру нового дисковода тут

Пiсля цього Ви можете вставити дискету в дисковод i натиснути Enter, перервати команду натисканням Esc або ввести літеру нового дисковода.

Файлове меню (Files menu)

Файлове меню забезпечує доступ до команд, що визначені функціональними клавішами, призначення яких вказано в останньому рядку (function key bar):

1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit

Ctrl+B вмикає/вимикає цей рядок. Крім того, дане меню дозволяє виконувати селектування файлів і змінювати їх атрибути.

Деякі команди (View, Edit, Copy, Rename або Move, Delete) мають більш загальні версії, до яких можна звернутися, попередньо натискуючи та утримуючи клавішу Shift.

Допомога (Help) F1

Ця команда викликає контекстно-залежну допомогу.

Меню користувача (User menu) F2

Дана команда виводить на екран меню користувача, якщо воно було визначене раніше:

User Menu

V Virus Scan A:

H Hard Disk Park

P PCTools

Гаряча клавіша (Hot-key)

Ви можете вибрати команду цього меню, перемiщуючи курсор з наступним натисканням Enter, або зразу натискуючи гарячу клавішу.

Перегляд (View) F3, Shift+F3

Ця команда виводить вміст файлу на екран. Вiкно переглядання заповнює екран повністю, перекриваючи головний екран системи Norton Commander. Якщо Ви хочете переглянути файли усередині панелі, то використовуйте Швидке переглядання.

Norton Commander забезпечує переглядання великого числа популярних баз даних, електронних таблиць, текстових та графічних файлів, які підготовлені різними редакторами, в їх природному форматі. Для цього в каталог, де розташований Norton Commander, необхідно помістити програми 123VIEW.EXE, DBVIEW.EXE, RBVIEW.EXE, REFVIEW.EXE, PARAVIEW.EXE, WPVIEW.EXE, PCXVIEW.EXE, BITMAP.EXE, VECTOR.EXE, які входять до системи Norton Commander.

Зауваження

Ви можете використовувати клавіші керування курсором, а також клавіші PgUp, PgDn, Home, End, для переміщення по всьому файлу. Для пошуку слова користуйтесь клавішею F7.

Натискуючи Shift+F3 або утримуючи Shift i вибираючи команду View із меню, Ви можете набрати для переглядання ім'я потрібного файлу у такому вікні:

View

View the file:

_

Редагування (Edit) F4, Shift+F4

Ця команда завантажує файл, який вказаний курсором, в редактор системи Norton Commander або інший редактор за Вашим вибором (див. зауваження нижче) та надає можливість його редагування.

Створення файлу

Щоб створити новий файл, натисніть Shift+F4. Ви побачите такий діалог:

Edit

Edit the file:

_

Наберiть ім'я нового файлу та натисніть Enter.

Зауваження

Ви можете використовувати будь-який інший редактор, вказавши його у розділі Editor... меню опцiй (Option Menu). Якщо зовнішній редактор вказаний, то завантаження в нього вибраного файлу здійснюється клавішами Alt+F4.

Натискуючи Shift+F4 або утримуючи Shift i вибираючи команду Edit із меню, Ви можете набрати для редагування ім'я необхідного файлу в такому вікні:

Edit

Edit the file:

_

Копiювання (Copy) F5, Shift+F5

Дана команда дозволяє копіювати файли. Iснує три способи використання команди копіювання.

Ви можете копіювати вказаний курсором файл в іншу файлову панель.

Ви можете копіювати групу файлів, селектованих попередньо клавішами Ins або сірий + на допоміжній цифровій клавіатурі.

Натиснiть Shift+F5 або, утримуючи клавішу Shift, виберіть команду Edit із файлового меню (Files). На екрані з'явиться таке вікно:

Copy

Copy "somefile.ext" to

_

[Ok] [F10 - Tree] [Cancel]

Ви можете використовувати три способи вибору місця призначення файла(ів), що копіюється(ються):

Наберiть ім'я каталогу, в який Ви хочете копіювати.

Натиснiть F10 та виберіть потрібний каталог на запропонованому дереві.

Установiть Norton Commander так, щоб на екрані були дві файлові панелі. Файл буде скопійовано в неактивну панель.

Вiдмiна копіювання

Натиснiть Esc, щоб перервати копіювання в будь-який час.

Зауваження

Перед перезаписом існуючого файлу Вам буде задане питання з проханням про підтвердження.

Перейменувати або перемістити (Rename or move) F6, Shift+F6

Ця команда дозволяє перейменовувати файли та каталоги (DOS 3.0 i вище) або переміщувати файли в інший каталог або диск. Iснує три способи використання вказаної команди.

Ви можете перейменовувати або переміщувати файл, який вказаний курсором, у файлову панель. Також Ви можете перейменовувати каталог у файловій панелі чи панелі дерева.

Ви можете перейменовувати або переміщувати групу файлів, селектованих попередньо клавішами Ins або сірий + на допоміжній цифровій клавіатурі.

Натиснiть Shift+F6 або, утримуючи клавішу Shift, виберіть команду Rename or move із файлового меню (Files). На екрані з'явиться таке вікно:

Rename

Rename or move "somefile.ext" to

_

[Move] [F10 - Tree] [Cancel]

Наступні дії аналогічні діям, що розглянуті в команді Copy (див. вище).

Створити каталог (Make Directory) F7

Дана команда дозволяє створювати каталоги у файловій панелі, в панелі дерева каталогiв та в Дереві NCD.

Новий каталог буде пiдкаталогом поточного каталогу, якщо тільки Ви не вказали повне ім'я шляху (маршрут) або іншу літеру дисковода або розділу жорсткого диска.

Зауваження

Ця команда поновлює файл treeinfo.ncd.

Iм'я каталогу може мати до 8 символів з розширенням до 3 символів.

Видалити (Delete) F8, Shift+F8

Ця команда дозволяє видаляти файли та каталоги.

Iснує три способи використання команди видалення.

Ви можете видалити файл або каталог, які вказані курсором, у файловій панелі або каталог, що вказаний курсором, в панелі дерева каталогiв.

Ви можете видалити групу файлів, селектованих попередньо

назад |  2  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Все виды отделочных работ. Обращаться в отделение милиции.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100